Niemiecki sukces

Krzysztof Brodowski, uczeń II LO w Krasnymstawie zakwalifikował się do trzeciego etapu czwartej edycji konkursu języka niemieckiego, organizowanego przez Instytut Filologii Germańskiej KUL, pod honorowym patronatem Konsula Honorowego RFN, prof. dr hab. Andrzeja Kidyby.  Dokonanie Krzysztofa to również sukces Beaty Ortyl – nauczycielki języka niemieckiego. (k)