Niepełnosprawni uczniowie nieprędko odsapną?

Niepełnosprawni uczniowie chodzący do SP nr 43 z klasami integracyjnymi nadal będą musieli borykać się z krawężnikami na przejściu dla pieszych prowadzącym do placówki

Kilka tygodni temu pisaliśmy o problemie, z jakim zgłosili się do nas mieszkańcy Czechowa. Chodziło o obniżenie wysokich krawężników na przejściach dla pieszych usytuowanych obok Szkoły Podstawowej nr 43.


Sprawę przekazaliśmy miejskim urzędnikom. Stwierdzili oni, że przynajmniej na razie nie zajmą się tym miejscem. Opisywany problem dotyczy dwóch ulic przyległych do terenu szkoły – Śliwińskiego oraz Szpinalskiego. Obie przeszłości należały do SM „Czechów”, jednak już przed kilkoma laty zostały przejęte przez miasto i przekazane do utrzymania miejskiemu Zarządowi Dróg i Mostów (Śliwińskiego w 2014 r., natomiast Szpinalskiego w 2016 r. – przyp. red.).

Problem wysokich krawężników utrudniających korzystanie z przejść przez pieszych dotyczy właściwie wszystkich „zebr” na tych ulicach. Dodatkowo, na sporej części przejść brakuje stosownego oznakowania pionowego. W pierwszej kolejności zapytaliśmy więc o kompleksową poprawę w tym rejonie miasta.

– Ulice przejęte od spółdzielni mieszkaniowych nie posiadają zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. Przejścia, parkingi nie zawsze usytuowane są zgodnie z przepisami, zatem ingerowanie teraz w stan istniejący może doprowadzić do likwidacji części miejsc, z których korzystają mieszkańcy.

W związku z powyższym w przypadku remontu lub przebudowy przejętej ulicy opracowywany jest i zatwierdzany projekt stałej organizacji ruchu. Oznakowanie przejść lub zmiana ich lokalizacji wraz z obniżeniem krawężników i dorobieniem dojść możliwa będzie w czasie remontu lub przebudowy wspomnianych dróg. Prace te będą mogły być wykonane po ujęciu zadania w budżecie miasta – poinformował Karol Kieliszek z biura prasowego Kancelarii Prezydenta Miasta.

Jednak zarówno ul. Śliwińskiego, jak i ul. Szpinalskiego są jeszcze w dość dobrym stanie i przy potrzebach inwestycyjnych miasta, wynikających z aktualnego stanu dróg, nie ma realnej szansy na ich remont w ciągu najbliższych kilku lat. W związku z tym ponownie pytaliśmy w ratuszu, czy jest szansa na obniżenie krawężników przynajmniej na dwóch przejściach, które prowadzą bezpośrednio do budynku szkoły.

Tutaj warto zaznaczyć, że Szkoła Podstawowa nr 43 jest placówką prowadzącą od 2000 roku klasy integracyjne, a zatem uczą się w niej również uczniowie niepełnosprawni. Odpowiedź ze strony miasta nie daje jednak nadziei interweniującym rodzicom uczniów popularnej „czterdziestki trójki”. – Moja wcześniejsza odpowiedź pozostaje aktualna. Na tę chwilę, jeśli takie prace byłyby realizowane, to w ramach remontu lub przebudowy – ucina temat Karol Kieliszek z biura prasowego lubelskiego magistratu.

Marek Kościuk