Niepewność w II LO

Choć dyrektor Anna Cichosz z końcem sierpnia przechodzi na emeryturę, powiat krasnostawski wciąż nie ogłosił konkursu na nowego szefa II LO. Sytuacją zainteresował się m.in. Mirosław Księżuk. – Czy zwłoka ta jest związana z brakiem pomysłu zarządu powiatu na wykorzystanie potencjału II LO lub może związana jest z planami wygaszenia szkoły z uwagi na postępujący niż demograficzny? – zastanawia się radny.

14 lipca odbyło się posiedzenie komisji oświaty, kultury i kultury fizycznej rady powiatu krasnostawskiego. W trakcie trwania obrad radny Mirosław Księżuk złożył zapytanie w sprawie sytuacji, jaka panuje w II LO w Krasnymstawie. – Składam zapytanie w przedmiocie daleko posuniętej zwłoki w ogłoszeniu konkursu na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida oraz apeluję do członków komisji o próbę podjęcia jakichkolwiek działań w tym zakresie – czytamy w piśmie złożonym przez Księżuka. Radny zauważa, że z końcem sierpnia tego roku na emeryturę odchodzi dyrektor II LO Anna Cichosz. – Do dziś władze nie podjęły jakichkolwiek prawnie usprawiedliwionych lub nakazanych działań, by lukę po pani Cichosz zapełnić. Taka sytuacja jest co najmniej dziwna i nie do przyjęcia. (…) już za półtora miesiąca rusza nowy rok szkolny. Pojawia się więc pytanie, kto pokieruje Liceum im. Norwida i dlaczego władze powiatu posunęły się tak dalece ze zwłoką w działaniu? – pisze radny.
Księżuk sam zauważa, że obowiązki dyrektora może przejąć czasowo (na 10 miesięcy) jeden z nauczycieli zatrudnionych w II LO, ale spełniających wygórowane kryteria. W II LO jest tylko jedna taka osoba. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty można powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora II LO tylko Annie Antydze, wicedyrektor II LO. – Wobec powyższych rozważań należy zadać pytania: 1. Dlaczego Zarząd Powiatu, posiadając od co najmniej kilku lat wiedzę o planowanym przejściu na emeryturę pani Anny Cichosz, tak dalece zwleka w ogłoszeniu konkursu na dyrektora II LO im. Norwida? 2. Czy ta zwłoka nie jest celowym postępowaniem Zarządu, a celem samym w sobie nie jest powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora właśnie pani Annie Antydze, która jest związana z PSL? 3. Czy zwłoka jest związana z brakiem pomysłu Zarządu na wykorzystanie potencjału II LO im. Norwida lub może związana jest z planami wygaszenia szkoły z uwagi na postępujący niż demograficzny? 4. Jak Zarząd wyobraża sobie kierowanie II LO, mając na uwadze brak ogłoszenia konkursu oraz zbliżający się za ok. 1,5 miesiąca nowy rok szkolny? – pyta Księżuk.
Na odpowiedzi na piśmie radny musi trochę poczekać. My o sytuację w II LO zapytaliśmy Henryka Czernieja, wicestarostę krasnostawskiego. – Nie ma żadnych planów wygaszania II LO, czy łączenia naszych liceów w jedno – zapewnił nas na początek Czerniej. Wicestarosta przyznał, że na dzień dzisiejszy planowane jest utworzenie w I LO trzech klas, a w II LO – dwóch (o jedną mniej niż rok temu). – Trochę przez nabór i planowane zmiany w oświacie, czyli likwidację gimnazjów i wydłużenie czasu nauki w liceach, powstało zamieszanie w II LO i stąd brak decyzji o konkursie na dyrektora – mówi Czerniej. – Nasi prawnicy wkrótce wracają z urlopów i będą analizować sytuację. Najprawdopodobniej powierzymy komuś obowiązki dyrektora II na 10 miesięcy, ale nie wiem komu – podkreślił wicestarosta. (kg)