Niepodległość ciągle trzeba zdobywać

Msze w intencji ojczyzny i oddanie hołdu jej bohaterom, żołnierskie parady, pokazy sprzętu wojskowego, wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni i sportowe zmagania. Tak w Lublinie i Świdniku obchodzono 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.


W Lublinie obchody rozpoczęły się od złożenia wiązanek i wieńców pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Litewskim, po czym odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Lublin w Trybunale Koronnym. Następnie w archikatedrze odprawiona została uroczysta msza św. w intencji ojczyzny celebrowana przez bp. Mieczysława Cisło, po której wierni przeszli na plac Zamkowy, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości z wojskowym ceremoniałem. Bohaterom walczącym i poległym za wolną Polskę oddano hołd poprzez apel pamięci i salwę honorową. Całość uświetnił koncert orkiestry wojskowej i defilada kompanii honorowych, jazdy konnej i pojazdów historycznych. – Wolności nie można tylko posiadać, trzeba ją stale zdobywać. Zdobywali ją ojcowie naszej niepodległości. Zdobywał ją marszałek Piłsudski, realizując swoje ogromne talenty dowódcy i wybitnego wojskowego stratega. Zdobywał ją Roman Dmowski, realizując swoje wybitne talenty polityczne i dyplomatyczne – podkreślał podczas sobotniej uroczystości wojewoda Przemysław Czarnek. – Niepodległość nie jest wyłącznie darem, jest zadaniem, które mamy realizować my wszyscy, żyjący dzisiaj w wolnej ojczyźnie. Wolność trzeba cały czas zdobywać. Nie ma wolnej Polski bez wartości chrześcijańskich i bez chrześcijaństwa – mówił wojewoda. – My wszyscy mamy różne talenty, które możemy realizować, sumiennie wykonując wszystkie nasze obowiązki, zadania, każdą pracę, którą podejmujemy. Na tym polega służba ojczyźnie i ciągle zdobywanie wolności i niepodległości. Wolność zdobywa się w prawdzie, która jest najważniejsza na każdej płaszczyźnie życia społecznego i publicznego oraz w polityce. Polityka nie polega na knowaniu, oszukiwaniu, podjadaniu, usuwaniu tych, którzy są niepokorni albo tych, których nie lubimy, bo przeszkadzają nam w naszej karierze politycznej i życiowej. Polityka polega na czynieniu dobra, musi opierać się na prawdzie – dodawał wojewoda. Apelowi na placu Zamkowym towarzyszyła prezentacja grup rekonstrukcyjnych i pojazdów historycznych oraz wojskowych, a także sprzętu służb mundurowych (w tym Wojska Polskiego, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego), oblegana zwłaszcza przez najmłodszych lublinian. Z okazji Dnia Niepodległości kwiaty złożono pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Litewskim a także pod tablicami upamiętniającymi więźniów Zamku Lubelskiego, pomnikiem Zaporczyków i przy tablicach czczących pamięć Władysława Cholewy, delegata Rządu RP na województwo lubelskie i wojewodę lubelskiego w latach 1941-1944 i Jerzego de Tramecourta, wojewody lubelskiego w latach 1937-1939 oraz na mogiłach legionistów na cmentarzu wojennym przy ul. Białej. Uroczystości zakończyło wspólne miejskie śpiewanie pieśni patriotycznych w lubelskim ratuszu.
W Świdniku oficjalne obchody Dnia Niepodległości odbyły na placu Konstytucji 3 maja. Kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza założyły władze miasta i powiatu oraz delegację miejskich instytucji, stowarzyszeń i szkół.
– Oddajemy hołd i wyrażamy wdzięczność wielu pokoleniom Polaków, którzy walczyli o najwyższe dobro – naszą wolność. Szczególnie ważne jest, by przypomnieć i wskazać wartości, oczekiwania i dążenia, które łączą nas jako naród ponad wszelkimi podziałami. Są to, między innymi, suwerenne państwo, wspólne dobro narodu, etos wolności i niezwykle mocne przywiązanie do swobód obywatelskich, troska o pamięć historyczną – mówił podczas uroczystości burmistrz Świdnika, Waldemar Jakson.
Następnie zgromadzeni przeszli do w kościoła pw. NMP Matki Kościoła, gdzie odprawiona została msza świętą w intencji ojczyzny. W południe na placu Konstytucji 3 maja świdniczanie wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne, a miłośnicy sportu rywalizowali w Biegu Niepodległości.
Niepodległość świętowano także w niedzielę, 12 listopada. W Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku prezentowali się uczestnicy XVIII edycji Przeglądu Piosenki Patriotycznej; tego samego dnia na deskach MOK-u z patriotycznym repertuarem wystąpił również Chór Męski Arion. (EM.K., KW)