Nierozstrzygnięty konkurs na dyrektora ZS CKR

Trzy osoby, w tym obecny dyrektor Jacek Jagiełło, ubiegały się o stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. – Konkurs nie został rozstrzygnięty, gdyż żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości liczby głosów – informuje Dariusz Mamiński z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zarządza placówką.

W związku ze zbliżającym się końcem kadencji dyrektora Jacka Jagiełło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło konkurs na dyrektora ZS CKR w Siennicy Różanej. – Postępowanie konkursowe przeprowadziła komisja, która sprawdziła oferty złożone przez trzy osoby i oceniła czy kandydaci spełniają wszystkie wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba na stanowisku dyrektora – mówi Dariusz Mamiński z biura prasowego MRiRW. Podczas posiedzenia komisja konkursowa podjęła uchwałę o dopuszczeniu kandydatów do dalszego postępowania konkursowego. Kandydaci przedstawili swoją koncepcję funkcjonowania i rozwoju ZS CKS. – Kolejnym etapem pracy komisji było przeprowadzenie rozmów z kandydatami, podczas których dokonano merytorycznej oceny zaprezentowanych przez nich koncepcji. W drodze głosowania tajnego, konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej nie został rozstrzygnięty, gdyż żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości liczby głosów – dodaje Mamiński. Tyle informacji oficjalnych. Nieoficjalnie udało się nam dowiedzieć, że jednym z kandydatów był Jacek Jagiełło, wieloletni dyrektor ZS CKR, związany z PSL (kandydował kiedyś z listy ludowców do sejmu województwa lubelskiego), a jednym z dwójki pozostałych – nauczyciel z Krasnegostawu związany z PiS. – Gdy Jagiełło zostawał dyrektorem ZS CKR, ministerstwem rolnictwa kierował PSL – mówi nam jeden z krasnostawskich nauczycieli. Dziś rządzi jednak PiS i w ministerstwie zrobią pewnie wszystko, by Jagiełło nie wygrał. Ciekawi nas wszystkich, jak ta sprawa się zakończy, jak dalece polityka ma wpływ na oświatę – podsumowuje. (kg)