Niezwykłe miejsce, pełne cudów i duchowej mocy

95-letnia Włoszka Emma Morosini, po pokonaniu samotnie pieszo około tysiąca kilometrów dotarła na Jasną Górę. „Ostatnie owoce mojego życia, modlitwy o pokój na świecie, za kapłanów i młodych chciałam przynieść tutaj, Matce Bożej’ – wyznała szczęśliwa po dotarciu na miejsce.


Do Matki Bożej Częstochowskiej, której uroczystość Kościół w Polsce obchodzi 26 sierpnia śpieszą tak od lat miliony pielgrzymów, zarówno z prośbami, jak i z podziękowaniami. Gromadzą się by oddać hołd Pani Jasnogórskiej.

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej powstała z inicjatywy błogosławionego Honorata Koźmińskiego, który po upadku powstania styczniowego, starał się zjednoczyć naród wokół Królowej Polski. Wraz z ówczesnym przeorem Jasnej Góry o. Euzebiuszem Rejmanem, wyjednał on u papieża św. Piusa X, ustanowienie w 1904 roku święta Matki Bożej Częstochowskiej. Papież Pius XI rozciągnął w 1931 roku obchody uroczystości na całą Polskę.

Księgi klasztoru jasnogórskiego potwierdzają niezwykłe fakty związane z cudownym obrazem. Najstarszy opis cudownego uzdrowienia za przyczyną Matki Bożej Częstochowskiej pochodzi z roku 1402. W tym też czasie zaczęto sporządzać jego kopie. Do dziś pozostały na malowidle ślady napaści z 1430 roku. Są nimi dwa równoległe cięcia mieczem na prawym policzku Maryi, przecięte trzecim na linii nosa, oraz kilka podobnych, choć znacznie mniejszych nacięć na szyi.

Królewskie pokłony, Śluby Jasnogórskie

Przed obrazem Pani Jasnogórskiej modlili się polscy królowie i książęta: Kazimierz Jagiellończyk, św. Kazimierz królewicz, Zygmunt I Stary, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski, August II i August III Sas. W roku 1655 miała miejsce słynna obrona Jasnej Góry. Wdzięczny Matce Bożej król Jan Kazimierz, rok później w katedrze lwowskiej ogłosił Ją Patronką i Królową Polski. Na apel Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego i uchwałą Episkopatu Polski, w 1957 roku rozpoczęła się Wielka Nowenna, aby przygotować cały naród do obchodów tysiąclecia przyjęcia chrztu przez Mieszka I.

Równocześnie zarządzono peregrynację, czyli „wędrówkę” kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich diecezjach i parafiach. Śluby króla Jana Kazimierza odnowiono uroczyście na Jasnej Górze w obecności około miliona wiernych 26 maja 1956 roku. Natomiast 5 maja 1957 roku odnowienie tych ślubów odbyło się we wszystkich polskich kościołach.

Śluby Jasnogórskie stały się zobowiązaniem całego narodu polskiego. Najbardziej znana i uroczysta koronacja obrazu Pani Jasnogórskiej odbyła się w 1966 roku w ramach obchodu Tysiąclecia Chrztu Polski. Dokonał jej Prymas Tysiąclecia, obecnie czekający na beatyfikację Czcigodny Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, wielki czciciel Pani Jasnogórskiej. Jest on założycielem Instytutu Świeckiego Pomocy Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła. Odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu miało też miejsce w 2017 roku podczas uroczystości obchodów trzechsetlecia pierwszej koronacji.

Wśród wotów: przestrzelony pas papieża, medal noblowski prezydenta

Cudowny obraz jest otaczany niezwykłą czcią. Wielokrotnie modlił się przed nim Karol Wojtyła i potem sześciokrotnie już jako Ojciec Święty Jan Paweł II. W 1991 roku w Częstochowie odbyły się z inicjatywy św. Jana Pawła II, Światowe Dni Młodzieży. Przed cudownym obrazem modlił się też papież Benedykt XVI i dwa lata temu papież Franciszek. Oprócz królów polskich, Panią na Jasnej Górze odwiedzili m. in. car Aleksander I i car Mikołaj I z synem Michałem, ostatni cesarz Niemiec i król Prus Wilhelm II Hohenzollern, gen. Józef Haller, marszałek Józef Piłsudski, abp Angello Roncalli, późniejszy papież św. Jan XXIII, prezydent Ignacy Mościcki.

W 1955 roku do sanktuarium na Jasnej Górze przybył John Kennedy, późniejszy prezydent USA. Byli też m. in. kanclerz Niemiec Helmut Kohl, prezydent Czech Vaclaw Havel oraz prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I.

W Kaplicy Matki Bożej rozwieszone są liczne wota dziękczynne ze srebra i złota, a także kule byłych inwalidów, którzy mogli opuścić Jasną Górę już o własnych siłach. Nikt jednak nie prowadzi rejestru nawróceń i przemian duchowych, jakie dokonują się w sercach pielgrzymów, nie raz dziesiątki lat stojących z dala od Boga. Szczególnie cennym wotum jest ofiarowany przez św. Jana Pawła II pas sutanny przestrzelony podczas zamachu na jego życie w 1981 roku. Swój medal Pokojowej Nagrody Nobla ofiarował też Matce Bożej prezydent Lech Wałęsa

Najbardziej znana kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej diecezji, koronowana 26 czerwca 1988 roku znajduje się w lubelskiej archikatedrze i też zasłynęła licznymi cudami, czego wyrazem jest wpisanie w 2014 roku, przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów do kalendarza liturgicznego, święta Najświętszej Marii Panny Płaczącej.

Elżbieta Kasprzycka