Niezwykłe widowisko na ulicach Hańska

(9 kwietnia) Z inicjatywy ks. Sławomira Brodawki, proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. św. Rajmunda w Hańsku ulicami tej miejscowości przeszła uroczysta procesja Drogi Krzyżowej połączonej z Misterium Męki Pańskiej.

W organizację wydarzenia zaangażowało się wielu mieszkańców gminy, wsparcia merytorycznego oraz technicznego udzielili: Marta Lewenda, Krzysztof Dywański oraz Ariel Struski, dyrektor GOK w Hańsku, zaś jedną z głównych ról zagrał Romulad Pryll, sekretarz gminy i przewodniczący rady powiatu. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla wszystkich aktorów oraz policjantom z komisariatu w Urszulinie za pomoc w zabezpieczeniu trasy przejścia procesji. (b)