Nominuj do (W)schodów

Do ósmego kwietnia można zgłaszać kandydatury do pierwszej edycji honorowego tytułu „(W)schody Powiatu Włodawskiego”. 21 kwietnia br. odbędzie się gala, podczas której wręczone będą po raz pierwszy w historii statuetki „(W)schodów”. Zostaną one przyznane osobie, instytucji oraz firmie, które w ubiegłym roku wniosły największy wkład w promocję i rozwój powiatu.

Wnioski-nominacje, pobrane ze strony internetowej powiatu, mogą składać samorządy, a także organizacje i instytucje społeczno-kulturalne i gospodarcze w sekretariacie starostwa od 1 marca do 8 kwietnia br.
Zdaniem niektórych powiatowe „(W)schody” są imitacją wojewódzkich Ambasadorów. Dla wielu jednak to jest docenienie rangi nagrody. Wielka gala w zajeździe Drob w Urszulinie jest szyta na wielką skalę i ma być wydarzeniem. Powiat w ten sposób powoli, acz skutecznie promuje markę made in włodawskie. Dlatego na pewno warto o nagrodę się pokusić i zgłaszać kandydatury, z których kapituła wybierze po jednej firmie, instytucji i osobie.
– Powiat włodawski od lat boryka się z niedocenianiem ludzi czy firm bardzo mocno promujących naszą nadbużańską ziemię – mówi pomysłodawca, starosta Andrzej Romańczuk. – Inicjując tę akcję mamy przede wszystkim na uwadze właśnie tych, którym powiat włodawski zawdzięczą bardzo wiele. I nie chodzi bynajmniej o wielkość obrotów firm czy nazwiska osób, które już w szerokim obiegu są. Mam tu często na myśli tych, którzy naprawdę robią bardzo wiele dobrej roboty z dala od kamer, stron gazet czy telewizji. Chcemy ich tym – mam nadzieję prestiżowym wkrótce tytułem – docenić.
Trzy unikatowe statuetki „(W)schodów” zaprojektowane i wykonane zostały przez artystkę ziemi włodawskiej – Annę Różycką.
Honorowy tytuł „W(schody) Powiatu Włodawskiego” przyznawany jest przez Samorząd Powiatu Włodawskiego osobom, instytucjom, firmom, które w ciągu minionego roku poprzez swoją działalność wniosły szczególny wkład w promocję Powiatu w kraju lub za granicą: osiągnęły wybitne sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe, gospodarcze lub w zakresie działalności społecznej. W skład Kapituły wchodzi 8 osób: władze samorządu powiatu, naczelni lokalnych gazet, dyrektor muzeum i przedstawiciel Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie. (pk)