„Norwid” otwiera się na Europę

Jeszcze w tym roku uczniowie II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie wezmą udział w międzynarodowej wymianie młodzieżowej w ramach europejskiego programu Erasmus+.

Nawiązane kontakty z organizacjami pozarządowymi z krajów takich jak Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Węgry, Chorwacja, Cypr, Grecja, Litwa, Estonia oraz Łotwa, do jakich doszło podczas seminarium kontaktowego „I will Find YOU” zorganizowanego w Motyczu Leśnym, przynoszą rezultaty. Jeszcze w tym roku młodzież II LO w Krasnymstawie weźmie udział w międzynarodowej wymianie młodzieżowej w ramach europejskiego programu Erasmus+. 25 listopada uczniowie z Liceum im. Norwida wyjadą na jedenastodniowy projekt unijny „Historie zza Żelaznej Kurtyny” do Brna w Republice Czeskiej, podczas którego z rówieśnikami ze Słowacji, Czech, Łotwy, Turcji, Węgier i Rumunii, będą pracować nad opracowaniem publikacji na podstawie wywiadów, które przeprowadzą z ofiarami reżimu komunistycznego. 1 grudnia druga grupa licealistów z II LO uda się do Trok na Litwie, gdzie razem z młodzieżą z Litwy, Chorwacji, Łotwy, Bułgarii i Włoch będzie uczestniczyć w dziesięciodniowym projekcie „My, Przedsiębiorcy”, podczas którego poznają tajniki zakładania własnych firm. (k)