Nowa inwestycja gminy Fajsławice

Już wkrótce samorząd gminy Fajsławice będzie realizował kolejną inwestycję „Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej świetlicy wiejskiej w Ksawerówce”. – Chodzi o remizę OSP w Ksawerówce – precyzuje Aleksandra Granat z gminy Fajsławice.

Zadanie będzie obejmować docieplenie części budynku, tej w której zlokalizowana jest świetlica, zakup stołów i krzeseł oraz zagospodarowanie terenu ustawiona zostanie m.in. altana z grillem, stół z ławkami, urządzenia dla dzieci, zostaną wykonane trawniki, a także nasadzenie kwiatów. – Mamy nadzieję, że walory estetyczne tego miejsca pozwolą mieszkańcom mile spędzić czas – mówi Aleksandra Granat z gminy Fajsławice. 27 maja podpisana została umowa z Firmą Handlowo-Usługową Grzegorza Baumana, która w drodze przetargu wybrana została do realizacji tego zadania.

– Cała wartość projektu wyniesie 146 tys. zł, z czego większą część tj. 93,4 tys. zł dofinansuje urząd marszałkowski województwa lubelskiego. Pozostała kwota, 53,4 tys. zł, będzie wkładem z budżetu gminy – informuje Granat. Prace remontowe mają być zakończone w połowie września bieżącego roku. (k)