Nowa kamienica w centrum miasta

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Krasnymstawie planuje budowę nowej kamienicy w rejonie Rynku. Znalazłyby się w niej nie tylko mieszkania, ale i miejsce pamięci ofiar komunizmu.

TBS Krasnystaw ogłosił przetarg na budowę kamienicy u zbiegu ulic Mostowej, Zamkowej, Czystej i Kościuszki. W ramach planowanej inwestycji powstanie między innymi: pięć budynków mieszkalno-użytkowych z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, 25 mieszkań, 8 lokali użytkowych, podziemny parking liczący 30 miejsc postojowych, a także miejsce upamiętniające ofiary komunistycznych represji. Prace budowlane mają rozpocząć się pod koniec tego roku, a ich zakończenie zaplanowano na drugą połowę 2018 r. – W związku z pojawiającymi się od pewnego czasu informacjami na temat nowej inwestycji TBS w Krasnymstawie, koncentrującymi się na historycznych konotacjach związanych z tą częścią miasta, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, jako właściciel terenu i inwestor nowego projektu inwestycyjnego, informuje, że cały przedmiotowy obszar wpisany jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego i w związku z tym wszelkie działania inwestycyjne poddane są zgodnie z prawem nadzorowi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie – zapewnia w specjalnym oświadczeniu Andrzej Majchrowicz, prezes TBS. Władze Towarzystwa podkreślają, że od początku realizacji inwestycji ściśle współpracują z konserwatorem zabytków i archeologami oraz zwracają uwagę na sprawy historyczne związane z tym obszarem. – Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków już na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zostały przeprowadzone przedinwestycyjne badania archeologiczne. Badania wykonali w lipcu i sierpniu 2013 roku, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków, uprawnieni archeolodzy. Odkryto wszystkie dostępne pomieszczenia, aby archeolodzy mogli wykonać prace o maksymalnie dużym zakresie – podkreśla Majchrowicz.

Dokumentacja archeologiczna badań została opracowana, zatwierdzona i złożona w biurze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Chełmie, Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie oraz TBS, a znalezione przedmioty zdeponowano w muzeum. Materiały powyższe są dostępne do zapoznania się dla każdego zainteresowanego. Ponadto, jak podkreślają władze TBS, zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prace budowlane będą prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i przy udziale archeologów, którzy będą pracować na bieżąco w trakcie wykonywania robót ziemnych. – Zapewni to możliwość odnalezienia, zabezpieczenia i opisania wszystkich zabytków ruchomych znajdujących się na powyższym terenie – czytamy w oświadczeniu zarządu Towarzystwa. (kg)