Nowa szefowa w sanepidzie

Po 18 latach pracy na stanowisku dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie Grażyna Rejter przeszła na emeryturę. Uroczyście pożegnano ją na ostatniej sesji rady miasta, 27 listopada.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie swoim zasięgiem obejmuje dwa samorządy, miasto Chełm i powiat chełmski. Przepisy stanowią, że wybór dyrektora inspektoratu leży w kompetencjach prezydenta Chełma. Starosta chełmski oraz dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie natomiast opiniują kandydatury. W związku z przejściem na emeryturę Grażyny Rejter, dyrektor chełmskiej Stacji, prezydent Agata Fisz na jej miejsce powołała Elżbietę Kuryk. Obowiązki dyrektora nowa szefowa sanepidu objęła w środę 29 listopada. – Kandydaturę pani Kuryk wskazała była już dyrektor sanepidu. Prezydent przy podejmowaniu decyzji wzięła tę sugestię pod uwagę – mówi Elżbieta Grzyb, sekretarz Urzędu Miasta Chełm.
Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne są utrzymywane z pieniędzy rządowych. Ministerstwo finansów przekazuje je w formie dotacji celowej do budżetu samorządu, a stamtąd zasilają one konkretne jednostki. Podobnie jest z Państwową Strażą Pożarną, czy Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego. (s)