Nowe autobusy i amfiteatr

Miasto zamierza starać się o unijne fundusze na m.in. zakup nowych autobusów niskoemisyjnych dla CLA oraz przebudowę amfiteatru w Kumowej Dolinie. Chce też stworzyć Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej, gdzie będą mieściły się inkubator przedsiębiorczości i park technologiczny.
Wszystkie te przedsięwzięcia urzędnicy planują zrealizować w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych. – Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące zakresu i szczegółów rozważanych projektów, na realizację których planujemy uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej – mówi Agata Fisz, prezydent miasta.
Urzędnicy zdecydowali, że w ramach SIT będą ubiegać się o pieniądze na stworzenie Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej, a więc obiektów z przeznaczeniem na inkubator przedsiębiorczości i park technologiczny. W planie jest też dalsze uzbrajanie terenów inwestycyjnych. Z punktu widzenia mieszkańców ważnym wydaje się również projekt dotyczący zakupu nowych autobusów niskoemisyjnych dla Chełmskich Linii Autobusowych. Kolejne zadanie, jakie miasto chce zrealizować w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych, to przebudowa kompleksu amfiteatru w Kumowej Dolinie. – Jest też szereg innych przedsięwzięć dotyczących wspierania przedsiębiorczości, inwestycji w chełmskich szkołach zawodowych, szkoleń i działań związanych z dokształcaniem – podkreśla Agata Fisz.

W tych wszystkich projektach jako partnerzy uczestniczyć będą mogły sąsiadujące z nami gminy. Szacunkowa łączna wartość planowanych zadań wynieść może ponad 50 mln zł.
– Mamy przy tym świadomość, iż kryteria SIT-ów ulegały już zmianom, przez co część planowanych wcześniej projektów może nie wpisać się w założenia programu – wyjaśnia prezydent. – Nie rezygnujemy przy tym z przedsięwzięć dotyczących powstania w Chełmie centrum logistycznego i terminala kolejowego. Wręcz przeciwnie. Samochodowe centrum logistyczne jest jedną z inwestycji już przygotowywanych w ramach chełmskiej podstrefy ekonomicznej, a dla terenów, na których powstać ma centrum, trwa obecnie procedura przetargowa. Natomiast terminalem jest zainteresowana inna z firm, z którą również prowadzimy zaawansowane rozmowy w kwestii inwestycji w naszej podstrefie.
Do końca bieżącego roku ma być wiadomo, które z projektów zostaną uwzględnione w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych. Do tematu wrócimy. (jar)