Nowe inwestycje dla seniorów

W centrum Lublina wkrótce pojawi się domowy punkt opieki – na stałe przyjmie 30 osób. Miasto planuje również rozszerzenie działalności dwóch centrów pobytu dla seniorów przy ulicy Niecałej i Gospodarczej oraz wsparcie działalności istniejących w naszym mieście 11 klubów seniora.


Mieszkańcy Śródmieścia będą mogli liczyć na dowieziony do domu darmowy ciepły posiłek, opiekę pracownika socjalnego czy terapeuty. Rekrutacją osób potrzebujących tej formy wsparcia zajmą się pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pieniądze na wsparcie polityki senioralnej będą pochodzić z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu to 3, 7 mln zł. Wkład własny miasta wyniesie około 200 tysięcy złotych, co stanowi 5 procent wartości całego projektu. – Co czwarty mieszkaniec Lublina to osoba po 60. roku życia, dlatego tak wielką wagę przywiązujemy do poprawy jakości życia i funkcjonowania seniorów w naszym mieście – deklaruje prezydent Krzysztof Żuk.
Do 2020 roku specjalną opieką zostanie objętych w sumie 350 osób. – Od 2012 roku zgodnie z opracowanym Programem wsparcia i aktywizacji seniorów corocznie zwiększamy sieć klubów i dziennych ośrodków wsparcia – dodaje Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych. W naszym mieście funkcjonuje łącznie 27 dziennych ośrodków dla osób starszych. Centra pobytu dla seniorów przy ulicy Niecałej i Gospodarczej w ramach funduszy z Unii Europejskiej mogą liczyć na dofinansowanie dodatkowych zajęć kulinarnych, plastycznych i florystycznych, prozdrowotnych i kulturalnych. W budynkach zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne oraz zamontowane schodołazy. Kluby seniora zyskają środki na bezpłatne wizyty swoich członków na basenie, zajęcia taneczne i sportowe, naukę obsługi komputera czy zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Od trzech lat seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia, mogą skorzystać z bezpłatnej, oferującej szereg zniżek w lokalach i punktach usługowych Lubelskiej Karty Seniora.
– Uzyskanie jej jest bardzo proste – wystarczy złożyć podpisany wniosek w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców. Co roku zwiększa się liczba partnerów oferujących zniżki. Często na stałe dołączają do nich laureaci Miejsc Przyjaznym Seniorom – mówi Sławomir Skowronek, dyrektor Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej. Lublin od dawana ma opinię miasta dobrych praktyk, w którym seniorzy mają mocny głos. Od lat w naszym mieście odbywają się wydarzenia specjalnie dedykowane seniorom: Dni Solidarności Międzypokoleniowej (kwiecień) czy Lubelskie Dni Seniora ( czerwiec). Jesienią przypada rozstrzygnięcie konkursu na Miejsca Przyjazne Seniorom i dedykowany im pokaz mody senioralnej. Z doświadczenia Lublina mogą skorzystać inne polskie miasta, które wspólnie podpisały deklarację współpracy w kwestii polityki senioralnej. Być może jej efektem będzie wypracowanie Ogólnopolskiej Karty Seniora, oferującej zniżki w całym kraju. Władze Lublina przyznają, że osób po 60. roku życia przybywa, dlatego wyzwaniem na najbliższe lata będzie zapewnienie im długoterminowej opieki. W Lublinie mieszka m.in. aż 20 stulatków.
Emilia Kalwińska