Nowe mundury dla OSP

Podczas ostatniego zebrania zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy Różanej przekazano druhom nowe mundury strażackie zakupione z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

15 grudnia w Siennicy Różanej obradował zarząd tutejszej OSP. W spotkaniu wzięli udział m.in. komendant powiatowy straży pożarnej w Krasnymstawie Dariusz Pylak, wiceprezes powiatowego OSP Zbigniew Ostrowski oraz wójt Siennicy Różanej Leszek Proskura. Podczas zebrania omówiono sprawy związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych w 2016 r. oraz ustalono harmonogram zebrań sprawozdawczych w poszczególnych jednostkach w 2017 r. Najważniejszym punktem posiedzenia było przekazanie strażakom sprzętu zakupionego z dotacji MSWiA w ramach realizacji projektu „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Wartość dotacji, jaką otrzymały jednostki z gminy Siennica Różana to kwota 35 tys. zł. Za pieniądze te zakupiono druhom nowe mundury. (k)