Nowe ściany poświęcone

W uroczystym otwarciu świeżo wyremontowanej świetlicy-remizy w Weremowicach uczestniczyli m.in. Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm, Artur Kubacki, przewodniczący rady, ks. Marian Pasieka, proboszcz parafii w Depułtyczach, Irena Wawerska, dyrektor Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm, radny gminy Zbigniew Smolira, radni powiatowi Andrzej Derlak i Zdzisław Wronka, sołtys Anna Zaj. Po wystąpieniu wójta i podziękowaniach sołtysa nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu przez księdza proboszcza. Imprezę poprowadził Ryszard Mielniczuk, dyrektor biura promocji urzędu gminy, a zebranym umiliły czas występy kabaretu „Dunia” oraz zespołu „I to i owo” z Żółtaniec, a rada sołecka przygotowała specjalnie z tej okazji pyszny poczęstunek. (pc)