Nowocześnie znaczy cyfrowo…

…Począwszy od bezpieczeństwa e-sieci, przekazywanych informacji, baz danych, po inteligentne sterowanie ruchem czy elektroniczne serwisy klientów. W tym celu Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”, Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych i Urząd Marszałkowski w Lublinie zorganizowali 18 listopada specjalną konferencję Lubelskie Centrum Konferencyjne gościło ok. 150 słuchaczy: przeważnie wyspecjalizowanych urzędników, informatyków oraz przedstawicieli firm z branży technologii informatycznej (IT) z całego regionu, w tym licznych start-up’ów.
– Forum Cyfryzacji podnosi rangę spraw związanych z rozwojem e-usług i wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) – podkreślano na sesji otwierającej Forum. Głos zabierali przedstawiciele marszałka województwa oraz prezydenta Lublina oraz pasjonujący się tą tematyką eurodeputowany Krzysztof Hetman. Patronat nad wydarzeniem objęli bowiem nie tylko lokalni samorządowcy.
W meritum wprowadzali Radosław Dudziński – prezes Stowarzyszenia „Dom Europy” i Tomasz Rymarczyk – dziekan Wydziału Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (partner organizacyjny Forum).
Już pierwszy panel: „Obsługa przedsiębiorców i inwestorów z wykorzystaniem rozwiązań Cyfrowych” przyniósł wiele konkretnych nowości. Przekazali je urzędnicy struktur samorządowych biegli w sferze IT. M.in. Sebastian Kawałko (doradca prezydenta) omówił „Systemy Informacji Przestrzennej GIS” gotowe do stosowania w naszym mieście. Natomiast inni specjaliści, m.in. Anna Pawlak, Marta Korona, Paweł Pikula i Mariusz Rudzki omówili kolejne tematy: systemy e-obsługi inwestorów i przedsiębiorców, planowanie i budżetowanie z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, rozwój cyfryzacji w regionie, cyfryzację dokumentów planistycznych.

Internet pożytecznych „rzeczy”

W panelu: „Poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez JST z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych” Tomasz Małecki, prezes zarządu spółki Lubelski Park Naukowo-Technologiczny (partner merytoryczny Forum), był autorem ciekawej prezentacji. To „Internet Rzeczy w aspekcie Jednostek Samorządu Terytorialnego”. Omówił m.in. system Park-Sight, informujący w czasie rzeczywistym o miejscach parkingowych na bazie danych z monitoringu ulic, Big-Belly – inteligentne kosze na śmieci, które przepełnione automatycznie domagają się opróżnienia, HiKoB – zintegrowany system czujników reagujących na warunki drogowe i regulujące ruch aut, One-Meter – inteligentny licznik prądu, który sam melduje do bazy bilans zużycia, również system zarządzający parametrami eksploatacji budynków (detale są dostępne na: www.iofthings.pl). To duże i praktyczne ułatwienia dla miejskich konsumentów – twierdzili dyskutujący w przerwie słuchacze.
W trakcie panelu Radosław Szymaszek, Damian Nazaruk, Tomasz Nowakowski, Daniel Miłaczewski, Tomasz Stojek przedstawili idee rozwiązań cyfrowych możliwych do wykorzystania przez JST w sferze bezpieczeństwa sieci i baz danych, multimedialne systemy informacyjne w JST, elektroniczne systemy obsługi interesantów.

Wskazywano praktyczne narzędzia

Jak to opracowane w lubelskiej spółce Mikrobit – „Moduł Centralizacji VAT”, który usprawnia sprawozdawczość z ksiąg rachunkowych. Chodzi o generowanie Jednolitych plików kontrolnych przekazywanych do służb kontroli skarbowej z setek mniejszych formularzy PK VAT, będące utrapieniem księgowych po tegorocznej zmianie przepisów – tłumaczy Miłaczewski.
W trzecim panelu omówiono źródła finansowania projektów z zakresu cyfryzacji. W referatach wskazano programy krajowe i regionalne, które mogą pomóc samorządom w tym zakresie. Wzorzec stanowi przedstawiony tu cyfrowy projekt wdrażany przez starostwa regionu „E-Geodezja: cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”.
– Ta debata przyczynia się do popularyzacji i upowszechniania wśród JST nowoczesnych rozwiązań technologicznych na rzecz usług publicznych oraz do efektywniejszego wydatkowania środków unijnych na cyfrową transformację samorządów – uważają Marek Musiej, Robert Szlęzak i Michał Zawiślak, biegli w pozyskiwaniu funduszy na ten cel.
Podsumowanie Forum Cyfryzacji jest dostępne na www.domeuropy.lubelskie.pl.
Marek Rybołowicz