Noworoczne spotkanie

W Refektarzu Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie odbyło się doroczne spotkanie noworoczne. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz powiatu, radni, dyrektorzy szkół i szefowie służb mundurowych.

Na wstępie noworocznego spotkania goście mieli okazję obejrzeć spektakl przygotowany przez wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie. Po nim starosta Janusz Szpak wygłosił swoje doroczne przemówienie podsumowujące dokonania powiatu w mijającym roku. Życzenia dobrego 2017 r. mieszkańcom powiatu złożył w imieniu marszałka województwa lubelskiego Marcin Łopacki, kierownik delegatury urzędu marszałkowskiego w Chełmie. Na koniec ks. Henryk Kapica rozpoczął wspólną modlitwę, a po zaśpiewaniu kolęd wszyscy zgromadzeni łamali się opłatkiem. (k)