Nowosad zasłużony dla Siennicy Różanej

W hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej miała miejsce kolejna edycja Koncertu Noworocznego.

Wójt gminy Leszek Proskura, pełniący obowiązki gospodarza uroczystości, przywitał przybyłych gości, podsumował działania i wydarzenia realizowane w gminie Siennica Różana w 2018 roku oraz przedstawił plany na 2019 rok. Tradycyjnie już podczas imprezy wręczono statuetkę „Zasłużony dla Gminy Siennica Różana”.

W tym roku kapituła konkursu przyznała ją Waldemarowi Nowosadowi, wieloletniemi radnemu i przewodniczącemu radu gminy Siennica Różana. Koncert Noworoczny nie mógłby się odbyć bez akcentu artystycznego. Tym razem na scenie gościł zespół „Plateau”. (k)