Nowosadzki prezesem absolwentów Jagiełły

Marek Nowosadzki, przewodniczący Rady Powiatu w Krasnymstawie, został nowym prezesem Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie funkcjonuje od lutego 2000 r. 17 listopada odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia, na którym dokonano podsumowania działalności za lata 2016-2017. Przewodniczącą walnego zebrania została Justyna Ćwirta-Jelonek. Sprawozdanie przedłożyła prezes Stowarzyszenia Helena Karchuć. Prezes mówiła o tym, że absolwenci aktywnie włączyli się w organizację obchodu jubileuszu 100-lecia Liceum. Z tej okazji zarząd zorganizował sesję popularno-naukową o tematyce medycznej, podczas której referaty wygłosili wybitni absolwenci I LO: dr hab. Beata Matyjaszek-Matuszak, dr hab. Marek Hus oraz dr Leszek Janeczek. Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na wiersz lub piosenkę o liceum, a główne nagrody wręczono laureatom podczas oficjalnej części obchodów 100-lecia szkoły. Stowarzyszenie ufundowało też tablicę pamiątkową z okazji jubileuszu. Wśród absolwentów I LO przeprowadzono zbiórkę pieniędzy, dzięki której 5 tys. zł trafiło na konto Liceum im. Jagiełły.
Walne zebranie przyjęło także sprawozdanie komisji rewizyjnej, które przedstawił Ludwik Kafarski. Miłym akcentem było podziękowanie Danucie Żukowskiej, która od początku działalności Stowarzyszenia prowadziła kronikę, w której zapisywane są najważniejsze wydarzenia z życia absolwentów.
W trakcie walnego prezes Karchuć poinformowała, że złożyła rezygnację z pełnienia funkcji, motywując swoją decyzję względami osobistymi. Na nowego prezesa Stowarzyszenia Absolwentów I LO wybrano jego dotychczasowego sekretarza Marka Nowosadzkiego, na co dzień m.in. przewodniczącego rady powiatu w Krasnymstawie. Karchuć była przez długie lata nauczycielem matematyki w I LO, przez 16 lat pełniła też funkcję wicedyrektora szkoły. Obecnie Zarząd Stowarzyszenia tworzą: prezes – Marek Nowosadzki, wiceprezes – Urszula Hus, wiceprezes – Henryk Czerniej, skarbnik – Alicja Oleszek, członkowie – Justyna Ćwirta-Jelonek, Elżbieta Zadrąg, Anna Tworuszko. W 2018 roku Stowarzyszenie zamierza zorganizować obchody 20-lecia swojej działalności. (kg)