Nowy bank w Żółkiewce

11 września w Żółkiewce odbyło się uroczyste otwarcie filii Banku Spółdzielczego w Izbicy. Placówka zlokalizowana jest przy ul. Żółkiewskiego 20.

W otwarciu żółkiewskiej filii Banku Spółdzielczego w Żółkiewce wzięli udział m.in.: Marcin Wojewoda – prezes Banku oraz Jacek Lis – wójt Żółkiewki. Placówka czynna jest od poniedziałku od piątku w godzinach 7.15 – 15.00. Klienci mają do dyspozycji szeroką gamę usług poczynając od bezpłatnych rachunków, tanich bądź bezpłatnych wpłat do innego banku, korzystnie oprocentowanych lokat. Od 15 października będą też mogli korzystać z nowoczesnego wpłatomatu usytuowanego przy placówce, dzięki któremu będzie można wpłacić i wypłacić środki z rachunku bez potrzeby wizyty w Banku.

Przedstawiciele BS podkreślają, że Bank prowadzi bezpłatnie konta dla: Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń „non profit” oraz klubów sportowych. Placówka aktywnie uczestniczy w promowaniu bankowości spółdzielczej poprzez program TalentowiSKO, dzięki któremu dzieci i młodzież szkolna zgłębia tajniki racjonalnego oszczędzania, uczestniczy w „Spółdzielni dobrych serc” oraz szlifuje swoją wiedzę ekonomiczną pisząc biznes plany.

Bank posiada też placówki w Izbicy, Starym Zamościu, Gorzkowie, Rudniku, Orłowie Drewnianym, Krasnymstawie, Hrubieszowie i Zamościu. Warto dodać, że BS w Izbicy prowadzi również aktywną działalność prospołeczną. W ubiegłym roku przeznaczył na ten cel 66 tys. zł wspierając ponad 75 różnego rodzaju inicjatyw. (k)