Nowy bus dla niepełnosprawnych uczniów

Ma 9 miejsc dla pasażerów, w tym stanowisko na wózek inwalidzki. Nowy bus już służy uczniom Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie i pomaga w transporcie do szkoły, która cały czas pozostaje otwarta.

To już drugi bus, jaki posiada ZWiPPP nr 1 w Chełmie. Nowoczesne, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim, auto zapewni lepszą mobilność uczniów i wychowanków placówki. Zakup specjalistycznego samochodu był możliwy dzięki środkom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (90 tys. zł) i lokalnego samorządu (60 tys. zł).

– Placówka otrzymała pojazd w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami. III. Dzięki niemu będziemy mogli angażować większą liczbę osób wykluczanych ze względu na swoją niepełnosprawność w różnego rodzaju formach terapii i zajęć dodatkowych – chwalą nowy nabytek pedagodzy z ośrodka.

Zarówno pracownicy ZWiPPP nr 1, jak i sami uczniowie cieszą się z nowego środka transportu. Tym bardziej, że placówka cały czas pozostaje przecież otwarta i działa w normalnym rytmie.

– Niepełnosprawność intelektualna i sprzężona wiąże się z ograniczeniami ruchowymi, poznawczymi i percepcyjnymi, a uczniowie dotknięci takimi deficytami nie zawsze są w stanie uczestniczyć w pełni w nauczaniu zdalnym i niemal zawsze wymagają pomocy i wsparcia drugiej osoby. Praca zdalna w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami, zwłaszcza niepełnosprawnościami intelektualnymi i sprzężeniami, nie może równać się z pracą w warunkach stacjonarnych, gdzie kontakt nauczyciela, specjalisty, rehabilitanta z uczniem jest bezpośredni – podkreśla dyrektor ośrodka Małgorzata Kwiecińska.

– W naszej pracy liczy się systematyczność, ciągłość i powtarzalność działań terapeutycznych. Niezwykle istotna jest też praca nad relacjami społecznymi, komunikacją i emocjami wśród naszych uczniów. Szkoły specjalne, pomimo tej trudnej sytuacji, pozostają otwarte, aby zwiększyć szanse swoich uczniów na niezależność, umiejętności funkcjonowania w grupie i ciągłość nauki oraz ułatwić im integrację społeczną. Jesteśmy zdeterminowani, aby zajęcia dalej odbywały się w ten „normalny” sposób – mówi dyrektor.

Pomóc w tym ma również nowo otwarta niedawno pracownia pn. „Mieszkanie treningowe” dla uczniów z klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Przedsięwzięcie udało się zrealizować dzięki udziałowi w projekcie: „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. W pracowni uczniowie ZWiPPP nr 1 będą mogli zdobywać umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym, uczyć się samodzielności i pełnienia różnych ról społecznych. (opr. pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here