Nowy cmentarz na pół wieku

Jest już projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniający utworzenie w Lublinie nowego cmentarza komunalnego. Miałby on powstać u zbiegu ulic Zelwerowicza i Bohaterów Września, i zaspokoić potrzeby miasta na ponad pół wieku. Z projektem planu i prognozą oddziaływania na środowisko można się zapoznawać do 12 grudnia.


Nowy cmentarz ma powstać u zbiegu ulic Zelwerowicza i Bohaterów Września. Zajmie powierzchnię około 50 hektarów. – Według założeń koncepcji, przyszły cmentarz będzie miał układ parkowo-cmentarny oparty na topografii terenu uwzględniającej suchą dolinę. Zakłada około 120 tysięcy miejsc pochówku, które szacunkowo mają zaspokoić potrzeby miasta na około 55 lat – wyjaśnia Monika Głazik z biura prasowego ratusza.

– W obszarze cmentarza będą zlokalizowane obiekty towarzyszące: domy pogrzebowe, kaplice wyposażone w katakumby i kolumbaria oraz inne obiekty, wynikające z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych – dodaje M. Głazik. Nowy cmentarz jest potrzebny, gdyż największa miejska nekropolia przy Drodze Męczenników Majdanka, powoli się zapełnia.

Z projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można się zapoznawać do czwartku, 12 grudnia w siedzibie Urzędu Miasta Lublin. Trzeba się udać się do Wydziału Planowania (ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1115). Z projektem można się zapoznawać w dni powszednie w godzinach 8-15, a we wtorki nawet do godz. 17.

Informacje na ten temat można również znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej UM Lublin. Trzeba wpisać w wyszukiwarkę „wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część V w obszarze położonym na północ od proj. ul. A. Zelwerowicza a granicą miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. GR