Nowy dyrektor szpitala w połowie marca

Do 11 marca można zgłaszać kandydatury na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie. Nazwisko nowego szefa szpitala powinniśmy poznać dwa dni później.

Zarząd powiatu krasnostawskiego konkurs na dyrektora szpitala ogłosił 22 lutego. Kandydaci muszą mieć wyższe wykształcenie, „posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego”, posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy.

Muszą też przedstawić na piśmie „koncepcję zarządzania i rozwoju SP ZOZ w Krasnymstawie na najbliższe 6 lat (zalecany format: maksymalnie 5 stron A4 – czcionka Times New Roman rozmiar 12, interlinia 1,15)”. Dokumenty z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Krasnymstawie”, można składać do 11 marca do godziny 15.30. Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to 13 marca. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here