Nowy dyrektor Zakładu Karnego

Chełmska jednostka penitencjarna ma nowego dyrektora. 6 kwietnia stanowisko to objął mjr Andrzej Weremko, dotychczasowy zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu. Zastąpił on odwołanego 25 marca płk. Artura Gajewskiego.

Jak informuje Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie, w ubiegły poniedziałek, 6 kwietnia Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał mjr. Andrzeja Weremko na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie.

Mjr Andrzej Weremko na stanowisku dyrektora chełmskiego ZK zastąpił odwołanego 25 marca płk. Artura Gajewskiego. Rzecznik prasowy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nie podał powodów zdymisjonowania dotychczasowego dyrektora. Kto wie, czy do takiej decyzji nie przyczyniły się ostatnie wydarzenia, mianowicie listopadowe zamieszki i pożar w celi oraz samobójstwo jednego z funkcjonariuszy, do którego doszło w lutym br.

Mjr Andrzej Weremko służbę rozpoczął 1 sierpnia 1997 r. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie, gdzie zajmował stanowiska: referenta, szefa kuchni, młodszego inspektora i kierownika działu kwatermistrzowskiego. Od 1 lipca 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. pracował jako specjalista w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie. Z początkiem lutego 2013 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie, następnie był wicedyrektorem Zakładu Karnego w Chełmie, Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, a od 3 września 2018 roku pracował jako wicedyrektor Zakładu Karnego w Zamościu. Mjr Weremko w 2006 roku ukończył Szkołę Oficerską Służby Więziennej, a w 2013 r. – studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. (mas)