Nowy most coraz bliżej

Do końca br. ma być gotowy projekt budowy nowej przeprawy mostowej na rzece Wieprz w Krasnymstawie. W przyszłym roku natomiast miasto chce dostać zewnętrzne dofinansowanie, ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy i ruszyć z inwestycją. Nowy most ma usprawnić komunikację, ale też ułatwić miastu rozwój gospodarczy.

Od ponad 20 lat w Krasnymstawie głośno mówi się o konieczności budowy nowego mostu na rzece Wieprz. Jak wielokrotnie podkreślał burmistrz Krasnegostawu, Robert Kościuk, inwestycja pomoże rozwiązać największy problem komunikacyjny w mieście. A chodzi o utrudnione przemieszczanie się między lewo i prawobrzeżną stroną Krasnegostawu.

Nowy most połączy miasto i wyprowadzi ruch samochodowy z zabytkowego centrum, które obecnie zmaga się z dużym natężeniem ruchu kołowego. W godzinach szczytu na ul. Mostowej, na której znajduje się jedyny w mieście most, tworzą się gigantyczne korki, sięgające do łączącego ulice Rejowiecką i Lwowską ronda.

Problemy z wjazdem do miasta mają również mieszkańcy osiedla domów jednorodzinnych z ul. Witosa i okolic, a także Siennicy Nadolnej, którym bardzo trudno włączyć się do ruchu, w ul. Rejowiecką. Co istotne, w Krasnymstawie krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne prowadzące do przejść granicznych w Dorohusku, Zosinie i Hrebennem. Nowy most nie tylko usprawni ruch w kierunku granicy państwa, ale przede wszystkim przyczyni się do rozwoju miasta i zwiększenia jego konkurencyjności.

W ramach programu „Mosty dla Regionów” miasto Krasnystaw dostało dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę nowej przeprawy przez rzekę Wieprz. Na 75 złożonych wniosków, pieniądze przyznano 21 samorządom. W tym gronie znalazł się właśnie Krasnystaw. Cały koszt przygotowania dokumentacji budowy mostu na rzece Wieprz wynosi niespełna 1 mln zł, z czego prawie 570 tys. zł to dotacja z budżetu państwa z programu „Mosty dla Regionów”. Koszt realizacji inwestycji wraz z drogami dojazdowymi jest z kolei szacowany na grubo ponad 20 mln zł.

Dokumentacja projektowa dotycząca budowy nowego mostu, jak zaznacza burmistrz Kościuk, ma być gotowa do końca bieżącego roku. Urzędnicy ratusza w przyszłym roku zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie do któregoś z rządowych programów. Włodarz Krasnegostawu przewiduje, że w 2023 roku zostałby ogłoszony przetarg na wyłonienie firmy, która wybuduje nową przeprawę mostową na rzece Wieprz. (ps)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here