Nowy radny

Adrian Koszałka, nowy radny

Adrian Koszałka złożył ślubowanie radnego. Jest najmłodszym rajcą w historii Rady Miasta Chełm.

Podczas poniedziałkowej sesji minutą ciszy upamiętniono śmierć Elżbiety Nowaczewskiej. Działalność zmarłej w listopadzie radnej przypomniał zebranym Zygmunt Gardziński, przewodniczący Rady Miasta Chełm. Miejsce radnej Nowaczewskiej zastąpił 21-letni Adrian Koszałka, który w wyborach samorządowych w 2014 roku startował z list PiS i zajął kolejno największą liczbę głosów. Przed objęciem mandatu Koszałka złożył ślubowanie. Zarówno radni, jak i obecni na sali urzędnicy dyskretnie zerkali, w jaki sposób będzie głosował najmłodszy w historii chełmskiej radny. Ale niespodzianek nie było. Koszałka głosował tak, jak jego koledzy z opozycji.
Radni uchwalili zmiany w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej. W tych punktach opozycja tradycyjnie wstrzymała się od głosu. Radni przyjęli uchwałę w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych, a także wyrazili zgodę na przedłużenie umowy z gminą Kamień na umieszczanie bezdomnych psów w schronisku. Zarówno koalicja, jak i opozycja, była pod wrażeniem przygotowanego przez Agencję Użytkowania i Poszanowania Energii z Łodzi dokumentu pod nazwą „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chełm na lata 2017-2031”. Został on przyjęty jednomyślnie. (mo)