Nowy sprzęt do zdalnego nauczania

Wszystkie szkoły w gminie Krasnystaw skorzystają z dotacji na zakup sprzętu do zdalnego nauczania. Decyzja o przyznaniu pieniędzy przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa już zapadła, a miejscowy samorząd będzie mógł wydać na ten cel do 60 tys. zł.


Wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik szacuje, że powinno to wystarczyć na zakup 17 laptopów z oprogramowaniem. – Taki jest wniosek z rozeznania cenowego, które – nie czekając na decyzję o przyznaniu środków – już przeprowadziliśmy. By przystąpić do zakupu, potrzebna jest jeszcze tylko odpowiednia umowa z CPPC – mówi Gajowiak-Powroźnik.

Sprzęt zostanie przekazany do 5 placówek, prowadzonych przez samorząd. Będą z niego korzystać uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych w: Jaślikowie, Krasnymstawie, Krupem, Małochwieju Dużym i w Siennicy Nadolnej. (k)