Nowy wóz dla straży

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Warty 770 tys. zł pojazd Renault D 16 (zabudowany przez firmę Szczęśniak Pojazdy Specjalne z Bielska-Białej) wyposażony jest m.in. w zbiornik na wodę o pojemności 3 m sześc., stały napęd na 4 koła z blokadami mechanizmów różnicowych.


– Zakup był możliwy dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Miasta Chełm (dwieście tysięcy złotych), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) i Komendy Głównej PSP w Warszawie (trzysta tysięcy złotych) – mówi mł. bryg. Wojciech Chudoba, zastępca komendanta miejskiego PSP w Chełmie.
Samochód trafił do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2, która ma siedzibę przy ul. Okszowskiej. (opr. pc)