O biznesie i dla biznesu

Samorząd Województwa Lubelskiego zacieśnia współpracę na poziomie regionalnym. Podczas konferencji „Biznes w sieci” marszałek Sławomir Sosnowski oraz wicemarszałek Krzysztof Grabczuk wręczyli przedstawicielom starostw powiatowych (na zdjęciu z włodarzami województwa Dariusz Kołodziejczyk, starosta świdnicki) deklarację współpracy, która zakłada utworzenie Powiatowych Biur Biznes Lubelskie.

Województwo lubelskie chce być pionierem i liderem wdrażania systemowych rozwiązań na rzecz współpracy z biznesem. Pomóc w realizacji tego celu mają między innymi Powiatowe Biura Biznes Lubelskie, których powołanie zakłada podpisana podczas środowej konferencji „Biznes w sieci” przez władze województwa i przedstawicieli starostw powiatowych deklaracja współpracy.


– Twórzmy sieć kontaktów, działajmy w sieci, wykorzystujmy sieć lokalnych potencjałów do tworzenia silnej marki i silnej regionalnej gospodarki – zachęcał podczas konferencji Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.
Idea Biznes Lubelskie Lokalnie zakłada utworzenie Powiatowych Biur Biznes Lubelskie, co ma na celu poprawę przepływu informacji pomiędzy gminami, powiatami i województwem. Informacja ma być rzetelna, pełna, ale przede wszystkim zachęcająca do współpracy firmy i instytucje z Polski i z zagranicy. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, realizowane na wzór najlepszych rozwiązań wspierających biznes. Z tego względu jednym z kluczowych elementów konferencji było również podpisanie przez marszałka Sosnowskiego oraz wicemarszałka Krzysztofa Grabczuka porozumienia ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, którą podczas wydarzenia zaprezentowała prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, prorektor ds. współpracy z otoczeniem SGH. Podczas konferencji pani profesor przedstawiła założenia konkursu Gmina na 5!, w którym uczestniczą także samorządy z naszego województwa. Główna idea konkursu opiera się na analizie atrakcyjności inwestycyjnej gmin.
– Poziom ryzyka inwestycyjnego w województwie lubelskim jest bardzo niski, co gwarantuje stabilne warunki prowadzenia działalności gospodarczej – tak bym zachęcała przyszłych inwestorów. Budujcie markę Lubelskie jako region, w którym można smakować życie na różne sposoby – mówiła prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, oceniając wyniki konkursu i prowadzone badania. Zachęcała również włodarzy do zintensyfikowania działań na rzecz pozyskiwania inwestorów.
Dowodem na to, że nawet mała gmina ma szansę zaistnieć, było wystąpienie wójta położonej w woj. warmińsko-mazurskim gminy Kurzętnik – Wojciecha Dereszewskiego, lidera w dziedzinie pozyskiwania i wspierania przedsiębiorców. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat zanotowano 20% wzrost podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na jej terenie – obecnie jest ich blisko 600. Jednym z komponentów dialogu gospodarczego są także inicjowane przez samorząd konferencje i warsztaty dla przedsiębiorców, które tworzą platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem a biznesem. – Rozwój lokalny oddziałuje na rozwój regionalny. Bardzo ważny jest kapitał ludzki – mówił Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik.
Na koniec zebrani goście usłyszeli od Kamila Nadolskiego, przedstawiciela firmy Google, dlaczego samorządy powinny współpracować z Google, a także, co przyniosą zmiany w ustawie o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, o których opowiedział Adam Kuśnierz, dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu TSSE.
Moderatorem konferencji był Maciej Orłoś, który w trakcie swojego wystąpienia opowiedział samorządom, jak w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości wykorzystać wirtualny świat do budowania realnej rozpoznawalności i atrakcyjności swojego regionu.

Podczas konferencji marszałek Sławomir Sosnowski i wicemarszałek Krzysztof Grabczuk w imieniu Województwa Lubelskiego podpisali porozumienie ze Szkołą Główną Handlową, reprezentowaną przez prof. dr hab. Hannę Godlewską-Majkowską