O budżecie i targowisku

Realizacja budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku przebiega prawidłowo. Mimo dużego zakresu inwestycji, deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami bez zaciągania kredytu.

Głównym punktem czwartkowego posiedzenia rady (29 września) była informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2022 r. I tak tegoroczne dochody zaplanowane po zmianach na 21 390 001 zł wykonano jak dotąd w 35,73 proc., a wydatki zaplanowane na 25 075 612 zł – w 33,26 proc. Planowany deficyt (po zmianach wynosi 3 685 611 zł) na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił w kwocie 696 572 zł. Na inwestycje w tym roku gmina zaplanowała 12 374 870 zł, w tym po prawie pół mln zł na odnowę centrum Białopola oraz modernizację infrastruktury wodociągowej.

Większość wydatków zostanie jednak poniesiona w drugim półroczu (w pierwszym na zadania wydano 1 226 972 zł). Na wykonane i rozpoczęte w tym roku oraz planowane w przyszłym projekty inwestycyjne gmina Białopole pozyskała łącznie 19 711 979 zł dotacji z programów rządowych. Zaległości podatkowe są niższe niż w poprzednim roku, występują głównie z funduszu alimentacyjnego (493 465 zł). Wszystko wskazuje więc na to, że choć planowano zaciągnięcie kredytu, uda się zamknąć ten rok bez zobowiązań – deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami.

Na sesji omawiany był też temat targowiska, które z racji przebudowy centrum Białopola zostało przeniesione na teren przy stadionie. Problem w tym, że przy obecnej, deszczowej pogodzie, kupcy toną w błocie.

– Oczywiście nie jest to miejsce idealne, szczególnie podczas niesprzyjającej aury, ale niestety nie mamy innej, optymalnej lokalizacji. Jedyną alternatywą byłoby na czas realizacji inwestycji zamknięcie targowiska. Dlatego w uzgodnieniu z dwoma właścicielami działek przyległych do stadionu zorganizowaliśmy dodatkowo dwa parkingi. Sukcesywnie będziemy utwardzać tłuczniem parking gminny przy stadionie, aby w nawet niesprzyjających warunkach można było handlować – mówił Henryk Maruszewski, wójt gminy Białopole.

Radni rozważali też przeniesienie targu na plac parafialny za kościołem oraz „rozproszenie” go w centrum. – W tej sprawie odbędziemy spotkanie z kupcami, aby uzgodnić satysfakcjonujące warunki – dodaje wójt.

Zgodnie z zapowiedzią na posiedzeniu rady, do momentu powstania nowego targowiska opłaty targowe nie będą pobierane.

Do piątku trwała natomiast ponowna weryfikacja wniosków o dodatek węglowy. Pierwsze wypłaty mają ruszyć w poniedziałek (3 października). (pc)