O podatkach i inwestycjach

Joanna Jabłońska - wójt gminy Leśniowice, Lucyna Sak - skarbnik gminy Leśniowice oraz Marta Sulej-Dobosz - od niedawna zastępca wójta gminy Leśniowice

Radni i sołtysi z gminy Leśniowice obradowali w Domu Przyjęć „Słowianka” w Rakołupach Dużych. Najważniejszym punktem sesji było uchwalenie podatków na 2021 rok.

Stawki podatków radni omówili podczas wcześniejszych komisji. Czwartkowe uchwały w tej sprawie były formalnością. Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice, dziękowała radnym za wypracowanie konsensusu, bo ustalanie podatków przeważnie wzbudza emocje.

– Pozostawiamy na poziomie podanym przez urząd statystyczny stawkę służącą do obliczania podatku rolnego i oznacza to, że stawka tego podatku wzrośnie o 3,88 złotych w stosunku do roku ubiegłego – mówiła wójt Jabłońska. – Myślę, że to nie będzie zbyt duże obciążenie. W przyszłym roku czeka nas duże zadanie – budowa sali gimnastycznej, szacowanej na pięć i pół miliona złotych, z czego dotacja to trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych.

Pozostała kwota to będzie nasz wkład własny. Stawki podatku od nieruchomości i leśnego pozostają na tym samym poziomie, jak w ubiegłym roku, stąd również nie trzeba podejmować uchwał. Jeśli chodzi o środki transportu, to radni zaproponowali zwiększenie stawki o pięćdziesiąt złotych. Dla gminy to oznacza dodatkowe środki.

Radni uchwalili zmiany budżetowe, Roczny Program Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi, zgodzili się przystąpić do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Leśniowice na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. Wójt informowała o podpisaniu umowy współpracy z Nadleśnictwem Chełm na dofinansowanie remontu drogi gminnej za ujęciem wody w Leśniowicach – od magazynów zbożowych w kierunku lasu. Na ten cel pozyskano z Nadleśnictwa 50 tys. zł, a wkład własny gminy wyniesie ok. 5 tys. zł.

Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Sadex” na przebudowę drogi gminnej w Leśniowicach, prowadzącej do magazynów zbożowych. W ramach tej inwestycji powstanie nawierzchnia asfaltowa na odcinku o długości 990 m i szerokości jezdni 5 m. Utwardzone zostaną pobocza, wykonane zjazdy, oznakowania, a także przebudowany przepust pod drogą. Wartość przedsięwzięcia to 514 851,62 zł. Zakończono pierwszy etap prac związany z utworzeniem Dziennego Domu Senior+ Słowikowo wraz z zagospodarowaniem terenu.

Radni dopytywali o to, czy pobyt w „Słowikowie” będzie płatny, czy nie. Jeszcze tego nie wiadomo. Gmina stara się o dofinansowanie, które pozwoliłoby w części lub całości pokryć koszty pobytu w „Słowikowie”. Urzędnicy czekają na informację w tej sprawie. (mo, fot. UG Leśniowice)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here