O pomyślność kampanii

Kilkaset osób uczestniczyło w mszy polowej w intencji pomyślnej i bezpiecznej kampanii cukrowniczej. Uroczystości zorganizowano w siedzibie Cukrowni Krasnystaw w Siennicy Nadolnej.

Mszę zorganizowano pod krzyżem, który w 1989 r. postawili z inicjatywy NSZZ „Solidarność” pracownicy cukrowni. W nabożeństwie uczestniczyli posłowie Teresa Hałas i Sławomir Zawiślak, senator Jerzy Chróścikowski, starosta krasnostawski Janusz Szpak, wójt gminy Krasnystaw Janusz Korczyński, burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz, prezes KSC „Polski-Cukier” Paweł Piotrowski, członkowie rady nadzorczej KSC – prof. Henryk Ronek i Mieczysław Środa oraz licznie zgromadzeni pracownicy i plantatorzy buraków cukrowych. W słowie powitalnym przewodniczący NSZZ „Solidarność” Cukrowni Krasnystaw Stanisław Lubaś poinformował, że ks. Stanisław Małkowski z Warszawy, który w tym roku wygłosił homilię, został na prośbę organizacji związkowych kapelanem w siennickim koncernie. – Ks. Małkowski jest kapłanem bardzo zasłużonym dla wolnej Polski, wspólnie z ks. Jerzym Popiełuszko odprawiał msze za Ojczyznę, za co był wielokrotnie prześladowany przez władze komunistyczne – zauważa Lubaś. W ponad godzinnej homilii ks. Małkowski podkreślił rolę sumienia i prawdy w życiu, mówił o licznych zagrożeniach dla ludzi, często ukrytych, które niesie współczesna cywilizacja i przekonywał, że jedynie bezgraniczne zawierzenie człowieka opatrzności bożej jest ratunkiem dla współczesnego świata. – Pomimo, że homilia trwała tak długo wszyscy z zainteresowaniem słuchali jego słów. Pracownicy Cukrowni Krasnystaw, jak co roku aktywnie uczestniczyli w mszy św. poprzez czytanie Słowa Bożego, specjalnie przygotowanej modlitwy wiernych oraz uroczystej procesji z darami, w której niesiono m.in. buraka, kamień, koks i mazut – opowiada Lubaś.
Kampania cukrownicza oficjalnie rozpoczęła się 6 września rozpaleniem pieca wapiennego w Cukrowni Malbork. Według prognoz potrwa ok. 100 dni, jednak Cukrownia Malbork przewiduje aż 130 dni. Limit produkcji cukru przyznany Krajowej Spółce Cukrowej na rok obrotowy 2016/2017 wynosi blisko 550 tys. ton. Na kampanię cukrowniczą w 2016 roku KSC zakontraktowała ok. 4,7 mln ton buraków uprawianych na 83,5 tys. ha. Dostarczy je około 15 tys. plantatorów, z którymi podpisano umowy. Szacuje się, że łączna produkcja cukru wyniesie ponad 800 tys. ton. (kg)