O prasie podziemnej w Krasnymstawie

W dniach 17-28 września w Krasnostawskim Domu Kultury odbędą się warsztaty „Prasa podziemna podczas II wojny światowej”.

Spotkania rozpoczną się o godz. 17.00. Celem warsztatów będzie przybliżenie młodzieży szkół średnich faktu historycznego, jakim jest drukowanie i kolportaż wydawnictw konspiracyjnych Polskiego Państwa Podziemnego podczas trwania II Wojny Światowej. Instruktorzy skupią się na periodykach, ulotkach, plakatach, znakach i symbolach graficznych publikowanych i kolportowanych w okresie okupacji na terenie powiatu krasnostawskiego.

Warsztaty odbędą się w KDK pod okiem instruktorów Domu oraz członków Stowarzyszenia Pod Napięciem. Zastosowane zostaną różne techniki drukarskie i poligraficzne. Gotowe „gazetki” i wzorowane na konspiracyjnej prasie „druki ulotne” udostępnione zostaną do zwierzania w KDK, Muzeum Regionalnym i krasnostawskich szkołach. Zapisy pod numerami tel.: 82 576 22 18, 665 437 017 oraz w sekretariacie KDK. (k)