O prawo proste i przejrzyste

Fundacja Wolności zaapelowała o to, by publikacje zmienianych aktów prawa miejscowego były bardziej przejrzyste. Prezydent przychylił się do tej propozycji. Tylko z przyczyn formalnych odsunięto w czasie realizację tych społecznych postulatów.


Radni wszystkich opcji również pozytywnie odnoszą się do propozycji zmian, z którymi wyszli społecznicy. Chodzi głównie o to, żeby zmiany np. planów zagospodarowania przestrzennego były publikowane w jednym miejscu, „w maksymalnie czytelny sposób”.
„Część aktów normatywnych uchwalanych przez Radę Miasta Lublin jest co jakiś czas zmieniana. Jest to naturalny proces związany z dostosowywaniem prawa do zmieniającej się rzeczywistości. Proces ten sprawia, że zapoznanie się z pełną treścią danej uchwały oznacza w rzeczywistości konieczność zapoznania się z kilkoma uchwałami – tekstem pierwotnym wraz ze wszystkimi zmianami. Powoduje to chaos i utrudnia zapoznanie się z aktualną treścią przepisów” – napisali w petycji do rady miasta członkowie Fundacji.
Petycja była analizowana na posiedzeniu komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Rozwoju Środowiska. Ale radni większością głosów ją odrzucili. W argumentacji ratuszowego prawnika praktyka samorządowa w kwestii ujednolicania zmieniającego się prawa leży w gestii prezydenta, a nie rady. – Wyjaśniliśmy nasze intencje w petycji. Warto przypomnieć, że wojewoda już w 2013 roku przypominał gminom i powiatom o obowiązku respektowania zapisów dotyczących jednolitych aktów normatywnych – dodaje Krzysztof Kowalik, z Fundacji Wolności.
Co da zebranie wszystkich zmian w jednym miejscu? – Ułatwi to zapoznawanie się z aktualną treścią uchwał nie tylko mieszkańcom, ale też urzędnikom i samym radnym – mówi Krzysztof Kowalik, z Fundacji Wolności.
– Zaznaczmy, że rada nie ma swojego dziennika, w rodzaju „Monitora” do publikowania aktów prawa. Może jedynie zamieszczać je w BIP – wyjaśniał zawiłości prawne radny Mateusz Zaczyński.
Radni nie przyjęli petycji Fundacji, ale zadeklarowali poparcie dla idei ujednolicania zmieniających się aktów prawa miejscowego (głównie mpzp). Stosowny projekt uchwały ma pojawić się na sesji w przyszłości. BACH