O przyszłość trzeba dbać już dziś

Dzień Ziemi to również niezapomniana lekcja ekologii dla najmłodszych

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej wraz z Wydziałem Artystycznym UMCS już po raz jedenasty zorganizował Międzynarodowy Dzień Ziemi oraz jubileuszowe, dziesiąte obchody Ogólnopolskiego Dnia Geografa. Tegoroczna edycja obfitowała w pokazy, wystawy, prezentacje, konkursy i animacje poświęcone edukacji najmłodszych. Światowy Dzień Ziemi rokrocznie obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej – 22 kwietnia, jednak lubelskie obchody świętowaliśmy kilka dni wcześniej, w piątek, 20 kwietnia.


– Jesteśmy wydziałem na uniwersytecie, który oprócz kształcenia ma również szerszą misję społeczną. Staramy się dzielić wiedzą o środowisku przyrodniczym, jego zasobach i zagrożeniach nie tylko ze studentami, ale także z najmłodszymi. Im wcześniej zaczniemy edukację środowiskową, tym jest ona bardziej skuteczna – mówi Jolanta Rodzoś, prodziekan do spraw kształcenia Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. – To od nas zależy, jaka będzie nasza planeta. Jeśli o nią nie zadbamy, to jej zasoby naturalne szybko się wyczerpią. W naszym społeczeństwie edukacja środowiskowa jest bardzo potrzebna. Za mocno skupiliśmy się na wychowaniu młodych do życia ekonomicznego czy społecznego, zaniedbując stronę etyczną naszych powinności wobec przyrody – dodaje.

Przyrodnicze ciekawostki

Podczas Dnia Ziemi na UMCS swoje stoiska przygotowały m.in. Lasy Państwowe, Roztoczański i Poleski Park Narodowy oraz Liga Ochrony Przyrody. – To dla nas bardzo ważny dzień – są tu obecne szkoły, z którymi współpracujemy. Informujemy dziś o działalności parku i o naszym regionie. Od lat edukujemy młodych poprzez konkursy plastyczne czy literackie. Prowadzimy też lekcje w terenie na naszych ścieżkach edukacyjnych. Średnio w ciągu roku Roztoczański Park Narodowy odwiedza 220 tysięcy osób. Około 36 tysięcy osób odwiedza nasz ośrodek edukacyjno-muzealny w Zwierzyńcu – mówi Tadeusz Grabowski, zastępca dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego. – Z każdym rokiem widzimy że świadomość młodzieży na temat parku narodowego wzrasta. Cieszy fakt, że coraz mniejsze nakłady ponosimy np. na utrzymanie czystości i wywóz śmieci – dodaje.

Z ofertą edukacyjną przyjechali też pracownicy Poleskiego Parku Narodowego. – Z okazji Dnia Ziemi przygotowaliśmy trzy quizy odnośnie żółwia, żurawia i łosia: zwierząt żyjących w naszym parku. Dzieci bardzo ciekawią zwierzęta i przyroda, choć ich wiedza nie jest na najwyższym poziomie. Staramy się wychodzić im naprzeciw, opowiadając różne przyrodnicze ciekawostki – przyznaje Marek Tokarzewski, pracownik Poleskiego Parku Narodowego. Dzieciom dzień pełen przyrodniczych atrakcji bardzo się podobał, chętnie uczestniczyły w warsztatach i zajęciach na świeżym powietrzu.

– Mieliśmy tu bardzo ciekawe zajęcia o skałach, były też konkursy. Ja bardzo lubię las i przyrodę – deklaruje Maja Oniszczuk z SP nr 3 w Lublinie. Uczestnicy Dnia Ziemi, którzy przyjechali z całego województwa lubelskiego, mieli okazję np. zaprojektować idealne miasto, spróbować wykonać pomiary meteorologiczne, wykonać zegar słoneczny czy gipsowy odlew skamieniałości. Do wyboru były liczne zajęcia terenowe, gry i konkursy, m.in. „Escape-METEO-Room”; „Escape room – w pułapce po trzęsieniu ziemi”; „Turystyczna BOMBA!”– konkurs wiedzy z zakresu geografii i turystyki, Geo-Quest „Zagadki Ziemi” czy „Geograficzne TABU” oraz „Koło fortuny”. We wszystkie działania mocno zaangażowani byli studenci Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, którzy prowadzili większość zajęć.
Emilia Kalwińska