O co pytają radni?

Czy miasto ma pomysł na zagospodarowanie starorzecza Żółkiewki? Co z nauczycielami po planowanej likwidacji gimnazjów? Czy będą podwyżki cen wody? Te i wiele innych pytań padło z ust radnych na ostatniej sesji rady miasta Krasnystaw.

 

Jako pierwszy interpelacje zgłosił Andrzej Dulniak. Radny apelował o właściwe oznakowanie zatoczki parkingowej przy cmentarzu na ul. Poniatowskiego. Grzegorz Brodzik chciał wiedzieć, czy samorząd zamierza włączyć się w rządowy program „Mieszkanie+”, a radna Agnieszka Pocińska-Bartnik pytała o plany miasta odnośnie działań na rzecz poprawy stanu starorzecza Żółkiewki. Zaproponowała też budowę chodnika wzdłuż skarpy przy dworku starościńskim na ul. Sikorskiego. Z kolei Monika Podolak zgłosiła potrzebę wycięcia krzewu ograniczającego widoczność na ul. Gospodarczej, a Ewa Kwiecień zasygnalizowała problem złego funkcjonowania oświetlenia ulicznego oraz pytała o plany przeznaczenia wolnego lokalu przy ul. Kościelnej 3. Zasugerowała, że mogłyby tu spotykać się organizacje pozarządowe. Ten wątek podjął również przewodniczący rady Edward Kawęcki, który zasugerował, że lepszą siedzibą dla NGO byłby budynek Ratusza. Wiceprzewodniczący rady Janusz Rzepka interpelował w sprawie konieczności bieżącego czyszczenia studzienek wokół Rynku Miejskiego oraz potrzeby uaktualnienia danych na stronie internetowej urzędu miasta. Sławomir Stafijowski pytał o dalsze funkcjonowanie Krasnostawskiej Rady Rozwoju, o pierwsze efekty uchwały o zwolnieniu z podatku w ramach pomocy de minimis oraz o plany miasta odnośnie ewentualnych podwyżek cen wody. Radny Zbigniew Banaszkiewicz mówił o problemach związanych z pracami budowlanymi na osiedlu Kompozytorów, pytał też o termin rozpoczęcia prac nad budową łącznika ulic Poniatowskiego i Kościuszki, a także o prognozy odnośnie zatrudnienia nauczycieli w miejskich szkołach w związku z planowaną reformą edukacji. Postulował również stworzenie nowego serwisu internetowego urzędu. Ostatnią interpelację złożył Tadeusz Kiciński, który pytał, kiedy władze miasta zamierzają przeprowadzić remonty dróg w okolicach ul. Rybiej i Kaczej, a także interpelował w sprawie budowy ronda lub instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej i Sokołowskiego. (k)