O smogu w Siennicy Nadolnej

Czym oddychamy, jak interpretować dane o stężeniu pyłów w powietrzu, jak zanieczyszczenia wpływają na nasze zdrowie i życie, co może zrobić każdy z nas na rzecz ochrony czystości powietrza? Na te i wiele innych pytań szukano odpowiedzi podczas konferencji „Co wisi w powietrzu?” zorganizowanej w Gimnazjum nr 1 w Siennicy Nadolnej.

Gości i uczestników spotkania, uczniów szkół z gminy Krasnystaw, przywitała dyrektor ZS w Siennicy Nadolnej Małgorzata Policha. Następnie głos zabrała inicjatorka konferencji Beata Wrońska, która wstępnie wyjaśniła, czym jest niska emisja pyłów, omówiła przyczyny i sposoby walki z zanieczyszczeniem powietrza. O smogu w szczegółach mówił nauczyciel chemii Zbigniew Rzemieniuk. Kolejnym prelegentem był Andrzej Bas, kierownik referatu budownictwa, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska w urzędzie gminy Krasnystaw. Bas mówił działaniach gminy Krasnystaw na rzecz czystego środowiska i o planach budowy biogazowni. Na koniec głos zabrał dr Marek Wójtowicz, wicedyrektor SP ZOZ w Krasnymstawie, który mówił o negatywnym wpłynie smogu na nasze zdrowie. (k)