O szalonych cenach, targu, progach i sprzeciwie radnego

Podczas sesji radni gminy Kamień zatwierdzili miejsce do handlu dla rolników, sezon kąpielowy w Natalinie i dołożyli dodatkowe pieniądze na ważną inwestycję. Zgodzili się też sprzedać trzy działki rolne, choć przeciwny temu był najmłodszy stażem radny.

W kwietniu br. gmina Kamień ogłosiła przetarg na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej. Szacowano, że zadanie to pochłonie 813 tys. zł. Podczas ostatniej sesji Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień poinformował jednak, iż kosztorys wykonywany był w 2020 r., a w międzyczasie ceny poszybowały w górę tak bardzo, że kwota zabezpieczona w budżecie na tę inwestycję może nie wystarczyć. Porządek obrad poszerzono o punkt zmieniający wieloletnią prognozę finansową, zwiększając o 165 tys. zł pulę pieniędzy zaplanowanych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej.

– O ile do wybuchu wojny na Ukrainie ceny rosły, ale w miarę systematycznie, to od dwóch miesięcy mamy szaleństwo cenowe – tłumaczył wójt Stocki. – Ceny na przydomowe oczyszczalnie podawane są góra tydzień czy dwa do przodu, bo nikt nie gwarantuje ceny, która będzie obowiązywała za miesiąc czy dwa. Stąd obawa, że po przetargu okaże się, iż to, co mamy w budżecie na tę inwestycję jednak nie wystarczy.

Radni jednogłośnie przystali na to, aby dołożyć dodatkowe pieniądze do tej inwestycji. Decyzja ta okazała się słuszna, gdy kilka dni później (5 maja) otworzono oferty od zainteresowanych firm. Ceny rzeczywiście były wyższe i pierwotnie planowana kwota nie byłaby wystarczająca.

Nowy radny zgłosił sprzeciw

Jednym z punktów sesji było też wyrażenie zgody na zbycie gminnych działek rolnych: dwóch w Pławanicach i jednej w Haliczanach. Zainteresowani złożyli wnioski o wykup tych nieruchomości. Wydawało się, że podjęcie tej uchwały to formalność. Konrad Kozłowski, który po wygranych pod koniec ubiegłego roku wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kamień objął mandat radnego, stwierdził jednak, że ma „obiekcje” w kwestii sprzedaży prawie 60-arowej działki w Haliczanach. Dopytywał, czy nie można byłoby jej przekształcić na budowlaną i prosił, aby inni radni wypowiedzieli się na ten temat. Z jego słów jasno wynikało, że nie jest zwolennikiem sprzedaży gminnych nieruchomości: „A co, jak nie będzie już, co sprzedawać?” – dopytywał radny Kozłowski, ale pozostali samorządowcy mieli inne stanowisko, przynajmniej w sprawie sprzedaży tych trzech konkretnych działek rolnych.

– Tu chodzi o nieduże działki rolne – stwierdził wójt gminy Kamień – Jeśli ktoś – rolnik, mieszkaniec, dzierżawiący działkę, czy inna osoba występują do gminy o sprzedaż, to w tym przypadku nie powinniśmy hamować im rozwoju. Przekształcenie działki wiąże się ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, a to trwa i kosztuje. Pan Konrad jest młodym radnym, a pozostali radni oraz sołtysi są bardziej w temacie. Pamiętają, że poprzednia rada miała dwa podejścia do zmiany planu zagospodarowania i przeznaczenia pod zabudowę terenu wzdłuż drogi wojewódzkiej, po obu jej stronach. To nie spotkało się z przychylnością urzędu wojewódzkiego. Projekt ten zaopiniowany był negatywnie. Argumentowano, że w grę wchodzą ziemie dobrej klasy kompleksu rolnego, kilkaset metrów od Obszaru Natura 2000, powoływano się na walory Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Panie Konradzie, nie każdą działkę można przekształcić pod zabudowę.

Inni radni też mówili, że nie chodzi tu o sprzedaż działek strategicznych dla gminy, na których planowano jakieś inwestycje. Radny Kozłowski jako jedyny głosował przeciw zbyciu należących do gminy działek rolnych w Pławanicach i Haliczanach. 7 pozostałych radnych było „za”.

Targ i zmiany w regulaminie porządku

Radni dopełnili formalności i podjęli – do czego obligowały ich przepisy – uchwałę wyznaczając miejsce do handlu, gdzie rolnicy z gminy Kamień będą mogli sprzedawać produkty ze swych gospodarstw tj. warzywa, owoce. Taki handel może się odbywać w piątki i soboty na gminnej działce sąsiadującej z ośrodkiem zdrowia przy ul. Diamentowej w Kamieniu. Można będzie tam sprzedawać z „ręki”, kosza, stolika, auta.

– Zobaczymy, czy się to przyjmie i spotka z aprobatą rolników – stwierdził wójt Stocki.

Radni zmienili też regulamin utrzymania porządku i czystości. Chodzi o zapisy sześciu jego punktów, co do których w ubiegłym roku Prokuratura Rejonowa w Chełmie zgłosiła zastrzeżenia. Chodziło m.in. o kwestie drobnych napraw na posesjach i opiekę nad zwierzętami domowymi. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w grudniu ub.r. wydał wyrok w tej sprawie i na tej podstawie wprowadzono poprawki do regulaminu. Sąd podzielał niektóre uwagi prokuratury, a niektórych nie. Tak, czy inaczej radni jednogłośnie wprowadzili konieczne zmiany w regulaminie.

Kąpielisko w Natalinie

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą sezonu kąpielowego nad zalewem w Natalinie. Potrwa on od 25 czerwca do 21 sierpnia br. W tym czasie codziennie w godz. 11.00 – 19.00 bezpieczeństwa kąpiących się w zalewie będą strzegli ratownicy. W ubiegłym roku na ich wynagrodzenia gmina wydała 25 tys. zł i w tym roku z pewnością nie będzie to mniej. Wkrótce ogrodzony ma być też parking przy zalewie i uniemożliwione zostanie parkowanie zbyt blisko plaży, co w ubiegłym roku było normą.

O progach, których już nie ma

Pod koniec sesji wójt mówił o postępach prac przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Kamieniu, która zakończyć ma się do końca listopada br., a także o kruszywie nawiezionym na gminne drogi. Z 406 ton zostało kilka i zainteresowani mieszkańcy mogą jeszcze zgłaszać, gdzie jest potrzeba załatania drogi. Wójt Stocki odczytał też odpowiedź, przysłaną przez chełmskie starostwo w sprawie zdemontowanych ze skrzyżowania w Kolonii Kamień progów spowalniających. Powiatowi urzędnicy tłumaczyli w piśmie powody, dla których spowalniacze usunięto, ale wójta i większości radnych to nie przekonało.

– Progi zamontowano w sierpniu 2020 roku i przez półtora roku zdawały one egzamin, bo nie było żadnej kolizji, a same znaki, z którymi mamy teraz do czynienia tego nie gwarantują – stwierdził wójt Stocki. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here