O uzależnieniach i demoralizacji

Podczas kolejnego spotkania komisji bezpieczeństwa i porządku powiatu krasnostawskiego dyskutowano o demoralizacji dzieci i młodzieży, a także uzależnieniach od komputera i Internetu.

 

W spotkaniu uczestniczył starosta Janusz Szpak, a także dyrektorzy szkół, ośrodków i placówek wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest powiat krasnostawski. – Głównym tematem spotkania było zwrócenie uwagi na największe zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym przejawy demoralizacji dzieci i młodzieży na terenie powiatu – opowiada Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu. Tę tematykę omówili: zastępca komendanta powiatowego policji Janusz Pudźwa oraz zastępca naczelnika wydziału prewencji Jacek Kiryczuk. W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty poprowadzone przez Czesławę Teklak, poświęcone uzależnieniom od komputera i Internetu. (k)