O zagrożeniach w sieci

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach brała udział w wydarzeniu o nazwie Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”. Celem zajęć było przekazanie uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadużywania Internetu i komputera (w tym również grania w gry zarówno online, jak i offline).
Zajęcia były okazją do autorefleksji na temat czasu spędzanego w Internecie i jego wpływu na pozostałe codzienne czynności. Okazuje się bowiem, że sposób używania Internetu przez młodzież wzbudza niekiedy skrajne emocje – od zachwytu nad możliwościami, jakie dają młodym ludziom nowoczesna technologia, dostęp do globalnej wiedzy i szybka komunikacja po przerażenie tym, ile czasu dzieci potrafią spędzić przed komputerem. Zdarzają się przypadki, w których młodzi ludzie praktycznie całą swoją życiową aktywność przenoszą do sieci i stają się praktycznie niezdolni do funkcjonowania poza nią. Według różnych szacunków problem ten dotyczy bezpośrednio około 1-2% nastolatków, natomiast w grupie ryzyka może znaleźć się nawet do 20% młodzieży. (b)