Obcy docenili, swoi oskarżyli

Gmina Hanna otrzymała tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego, przyznawany co roku przez specjalną kapitułę tym samorządom, które najlepiej radzą sobie z podnoszeniem jakości życia swoich mieszkańców. Odbierająca statuetkę wójt Grażyna Kowalik nagrodę zadedykowała wszystkim mieszkańcom, ale w szczególności kilku radnym, którzy donieśli na wójt do prokuratury, oskarżając ją o niegospodarność.

W dniach 27-28 października w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbył się IV Polski Kongres Przedsiębiorczości, podczas którego gmina Hanna otrzymała tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego za przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy. To zaszczytne wyróżnienie trafia do samorządów, gdzie widać pozytywne zmiany w otoczeniu dzięki realizacji wielu kluczowych projektów. Program prowadzi Polska Agencja Przedsiębiorczości i „Biznes Plus” Gazety Wyborczej. Podczas odbierania statuetki wójt gminy Hanna Grażyna Kowalik nagrodę zadedykowała mieszkańcom oraz pracownikom podległego sobie urzędu. Na kongresie oraz uroczystej gali w Filharmonii Lubelskiej wójt towarzyszyli kierownicy referatów oraz jednostek organizacyjnych gminy. Ponadto wójt Kowalik, jako ekspert, brała udział w panelu dyskusyjnym na temat mechanizmów rozwoju obszarów wiejskich, prezentując film promocyjny gminy Hanna i odpowiadając na pytania uczestników dyskusji.

– Cieszę się bardzo, że gmina Hanna otrzymała takie wyróżnienie – mówi Kowalik. – Tym bardziej, że owoce naszej wieloletniej pracy zostały docenione przez niezależne gremium ekspertów. Podczas odbierania statuetki zadedykowałam ją wszystkim mieszkańcom oraz pracownikom Urzędy Gminy. W tym miejscu chciałabym również podziękować radnym, z którymi miałam przyjemność współpracować. Szczególna dedykacja należy się jednak tym radnym, którzy kilka tygodni temu donieśli na mnie do prokuratury, oskarżając mnie o niegospodarność. Niech to wyróżnienie będzie odpowiedzią na ich zarzuty. Chcę również zadeklarować, że mimo tytułu Lidera Rozwoju Regionalnego nie spoczniemy na laurach. Przeciwnie, przed nami jeszcze wiele pracy, inwestycji i projektów. Musimy teraz udowodnić, że otrzymane wyróżnienie nie zostało przyznane na wyrost i jesteśmy godnymi laureatami tego prestiżowego plebiscytu – zapewnia Kowalik. (bm)