Obierz kurs na pracę, zdobądź uprawnienia

Kucharz z certyfikatem, Technolog robót wykończeniowych z pokaźną dawką praktyki, Magazynier – hurtownik z obsługą wózka jezdniowego. Bezpłatny udział w trzech atrakcyjnych kursach oferuje osobom bezrobotnym powyżej 30. roku życia realizowany w naszym regionie od października projekt „Dobra droga do pracy”. Na uczestników poza zdobyciem cennych kwalifikacji czekają stypendia szkoleniowe i później płatne staże.

 

Udział w projekcie mogą wziąć osoby bezrobotne w wieku 30 i więcej lat zamieszkałe na terenie Chełma oraz powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. Preferencje w naborze będą miały osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach i odchodzące z rolnictwa, tj. rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne, prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne o wielkości maksymalnie 2 ha przeliczeniowych. Każdy z kursów zakończy się egzaminem zewnętrznym przed certyfikowaną instytucję a tym samym nabyciem uprawnień zawodowych honorowanych przez wszystkich pracodawców. Uczestnicy mają również zagwarantowane: stypendium szkoleniowe w czasie trwania kursu, bezpłatne wyżywienie podczas zajęć, zwrot kosztów dojazdu i materiały szkoleniowe. Uczestnicy będą mogli ubiegać się również o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie zajęć. Po ukończeniu kursu osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin skorzystają z usługi pośrednictwa pracy i będą kierowane na trzymiesięczne płatne staże.
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze informacyjnym projektu przy placu Niepodległości 1 w Chełmie (Gmach, III piętro, pokój 331), tel. 724 657 153, w Biurze projektu przy ul. Lwowskiej 14, tel. 82 565 44 44 oraz na stronach internetowych www.nst-chelm.pl i www.nowytydzien.pl. (rd)