Objawienie w czasach szaleństwa

13 maja Kościół katolicki będzie obchodził święto Matki Bożej Fatimskiej. W lubelskiej świątyni pod Jej wezwaniem przy ul. Tuwima 5 w Abramowicach 4 maja rozpoczęła się nowenna do patronki.

99 lat temu, 13 maja o 17.19, Maryja po raz pierwszy objawiła się trojgu pastuszków: dziesięcioletniej Łucji dos Santos, oraz rodzeństwu: dziewięcioletniemu Franciszkowi i siedmioletniej Hiacyncie Marto. Działo się to kilometr od Fatimy, w środkowej Portugalii, w której dwa lata wcześniej ogłoszono Lizbonę „ateistyczną stolicą świata”. W tym czasie rządy w Portugalii sprawowała masoneria. Prześladowano Kościół, represjonowano osoby duchowne i świeckie, a wiele z nich poniosło męczeńską śmierć. Prymasa Portugalii oraz najbardziej niewygodnych biskupów i kapłanów wypędzono z kraju. Dzieciom w szkole kazano maszerować z napisem „Ani Boga, ani religii”.

Apel z góry

Rodzinę królewską wymordowano. I właśnie wtedy, gdy w Portugalii trwało wielkie prześladowanie ludzi wierzących, gdy cała Europa była od trzech lat miejscem krwawych walk pierwszej wojny światowej, a władzę w Rosji przejmowali komuniści, Bóg w nadzwyczajny sposób zaapelował do ludzkich sumień poprzez objawienia Matki Bożej. Siostra Łucja pytana o najważniejszą część objawień fatimskich, twierdziła, że jest nią wezwanie do głębokiej wiary w rzeczywistą obecność Boga. W zdumiewający sposób spełniły się przepowiednie fatimskie dotyczące wydarzeń w Rosji, wybuchu II wojny światowej, prześladowań Kościoła katolickiego, zamachu na Ojca Świętego i upadku systemu komunistycznego. Matka Boża w Fatimie uświadomiła, że przyszłe losy świata są uzależnione od postawy ludzi i ich świadomej, ufnej modlitwy.
W dniach 10-13 maja trzykrotnie pielgrzymował do Fatimy św. Jan Paweł II. Ugodzony 13 maja 1981 r. na placu św. Piotra w Rzymie kulą zamachowca Ali Agcy, Ojciec Święty przyjechał rok później do Fatimy, by podziękować Pani Fatimskiej za ocalone życie. Ojciec Święty nie miał wątpliwości, że to Maryja z Fatimy uratowała go od niechybnej śmierci, co wyraził słowami: „Czyjaś ręka strzelała, ale Inna Ręka prowadziła kulę”. Agca, zawodowy morderca, strzelał, by zabić. Ten strzał powinien być śmiertelny. Kula przeszyła ciało papieża, raniąc go w brzuch, prawy łokieć i palec wskazujący lewej ręki. Zamach na życie Jana Pawła II wydarzył się dokładnie o tej samej godzinie, o której pierwszy raz dzieciom w Portugalii objawiła się Matka Boża. Przekazała Ona za ich pośrednictwem orędzia wzywające do nawrócenia, pokuty i modlitwy. Trzyczęściowe orędzie Matki Bożej jest orędziem Ewangelii. Ubrana na biało z niebieskim welonem, od 13 maja do 13 października 1917 r. Matka Boża przekazała dzieciom trzy tajemnice fatimskie. Pierwsza dotyczy ustanowienia nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi jako ratunku przed karą za grzechy ludzkości. Druga tajemnica ukazuje wizję piekła oraz czekającej świat kary za jego zbrodnie. Według tego objawienia Matka Boża prosiła ponadto o poświęcenie Rosji swemu Niepokalanemu Sercu i ofiarowanie komunii św. w pierwsze soboty miesiąca, jako zadośćuczynienia za grzechy. Dwie pierwsze części tajemnicy fatimskiej spisała w 1941 r. Łucja Santos, jedyna żyjąca wówczas z trojga jasnowidzących dzieci. Franciszek i Hiacynta zmarli niedługo po objawieniach, które zostały oficjalnie uznane przez Kościół katolicki w 1930 r. Tajemnice fatimskie zostały rozpowszechnione w całym Kościele katolickim. Trzecia tajemnica pozostawała nieznana aż do 2000 r.

Trzecia tajemnica

Tajemnicę tę siostra Łucja, która dożyła sędziwego wieku jako karmelitanka, spisała na polecenie biskupa Fatimy 3 stycznia 1944 r. Długo wzbraniała się przed przeniesieniem swej wizji na papier tłumacząc, że Matka Boża zabroniła jej ujawnienia tej części przepowiedni przed rokiem 1960. Biskup Leiria przekonał ją jednak, że nikt jej wspomnienia wcześniej nie przeczyta. W 1957 r. dokument ten, dla lepszego zabezpieczenia, został przekazany w zalakowanej kopercie do Watykanu. Po 1960 r. zapoznawali się z treścią pisma kolejni papieże z wyjątkiem Jana Pawła I, którego pontyfikat trwał zaledwie 33 dni. Żaden z nich nie zdecydował się jednak na jego ujawnienie. Jako pierwszy rąbka tajemnicy, w 1996 r., uchylił prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI. Zdementował on szerzące się od dawna pogłoski, jakoby trzecia tajemnica fatimska zawierała apokaliptyczną wizję końca świata i wybuchu trzeciej wojny światowej. Cztery lata później św. Jan Paweł II podczas swojego trzeciego pobytu w Fatimie w dniach 12-13 maja 2000 r. zdecydował się na ujawnienie trzeciej tajemnicy.

Totus Tuus

Ojciec Święty Jan Paweł II przybył do Fatimy, aby beatyfikować Hiacyntę i Franciszka. Wtedy to ofiarował sanktuarium fatimskiemu pierścień z wygrawerowanym wizerunkiem Matki Bożej i słowami Totus Tuus, który podarował papieżowi kard. Stefan Wyszyński w pierwszych dniach pontyfikatu. Podczas pierwszej wizyty w Fatimie Jan Paweł II zawiesił na figurze Madonny Fatimskiej różaniec. Na wieńczącym go medalionie znajdował się wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej z dwiema datami 13 maja 1981 oraz 13 maja 1982. Podczas tej pielgrzymki Ojciec Święty nie tylko dziękował za cudowne ocalenie, ale dokonał poświęcenia całej ludzkości Niepokalanemu sercu Maryi. Ofiarował też Matce Najświętszej kulę, która ugodziła go podczas zamachu. Kula ta jest wmontowana w drogocenną koronę – dar kobiet portugalskich, złożoną 1 października 1942 r. jako dziękczynienie za to, że Portugalia nie przystąpiła do II wojny światowej. Korona ta jest nakładana na głowę figury Matki Najświętszej w dniach wielkich pielgrzymek i podczas innych specjalnych okazji. Podczas tego pobytu w Fatimie Jan Paweł II powiedział, że najistotniejszą treścią orędzia fatimskiego jest wezwanie, „modlić się, modlić się i jeszcze raz modlić się”. W ten sposób Ojciec Święty przypomniał, że człowiek oraz naród, który się modli jest zjednoczony z Bogiem, a więc ma największy skarb i nie musi się lękać przyszłości. Nie można tu zapomnieć o dacie 25 marca 1984 r., kiedy to na placu św. Piotra w Rzymie, w obecności figurki Matki Bożej Fatimskiej, Jan Paweł II w łączności z biskupami całego świata dokonał aktu poświęcenia Rosji i całej ludzkości Niepokalanemu Sercu NMP. Według oceny s. Łucji dopiero wtedy w całej pełni została spełniona prośba Matki Bożej wyrażona w 1917 r.

Największe zagrożenie

Do Fatimy Ojciec Święty przybył też w dniach 10-13 maja 1991 r., aby jeszcze raz podziękować Maryi za ocalenie z zamachu, a także wyrazić Jej wdzięczność za upadek komunizmu w Europie. Podczas pobytu w fatimskim sanktuarium święty Jan Paweł II ponownie dokonał aktu zawierzenia świata Matce Bożej. Siostra Łucja zmarła w wieku 97 lat, tuż przed papieżem, w lutym 2005 r. Własne wspomnienia i refleksje dotyczące zamachu 13 maja 1981 r. przedstawił Jan Paweł II w ostatnim rozdziale polskiej edycji swej ostatniej książki „Pamięć i tożsamość”.
Trzecia tajemnica fatimska zawiera w swej treści ostrzeżenie, że największym zagrożeniem jest ateizm i życie takie, jakby Bóg nie istniał. Prorocza wizja ostrzega i przypomina, że przyszłość ludzkości uzależniona jest od wolnego wyboru ludzi, od ich opowiedzenia się za Bogiem i jego prawami lub przeciwko Niemu.
Pontyfikat obecnego papieża Franciszka został na jego dwukrotną prośbę zawierzony MB Fatimskiej przez ks. kardynała Jose Policarpo patriarchę Lizbony oraz portugalski Episkopat, 13 maja 2013 r.
Lubelski odpust
13 maja br. w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Tuwima odbędzie się uroczystość odpustowa będąca darem dziękczynienia Bogu i Matce Bożej Fatimskiej za dar wspólnoty parafialnej. Po mszy św. odpustowej zostaną wystawione relikwie bł. rodzeństwa Franciszka i Hiacynty Marto. Parafia liczy obecnie 6487 wiernych. Poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego dokonał ks. bp Bolesław Pylak 12 października 1986 r. Kamień węgielny pochodził z grobu św. Piotra w Rzymie. Budowę nowoczesnej świątyni według projektu lubelskiego architekta Janusza Gągały zakończono w 1992. Realizatorem budowy był ks. Edward Kozyra, wikariusz z parafii NSJ przy ul. Kunickiego. 6 sierpnia 1989 r. przywieziono figurkę Matki Bożej z Fatimy. Kościół pobłogosławił 17 maja 1992 r. bp Bolesław Pylak. W latach 1984-1986 wzniesiono murowaną plebanię. Tymczasowa, drewniana kaplica o niewielkiej, jak na rozrastającą się parafię, powierzchni 300 metrów kwadratowych, została przeniesiona w 1992 r. do nowo utworzonej parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kraśniku. Przy wejściu do kościoła znajduje się wybudowana w latach 1999-2000 dzwonnica z trzema dzwonami. Od 13 października 2014 r. świątynia p.w. MB Fatimskiej szczyci się posiadaniem kropli krwi św. Jana Pawła II, wielkiego czciciela MB Fatimskiej. Przy parafii działają liczne wspólnoty i grupy parafialne, m.in.: Liturgiczna Służba Ołtarza, Rada Duszpasterska, Legion Maryi, Domowy Kościół, Kółka Różańcowe Dzieci, Grupa Różańcowo-Misyjna, Grupa Charytatywna, schola, ZHR, zuchy, KSM. W dniach 5-7 maja w parafii trwały rekolekcje ewangelizacyjne „Projektu Źródło”, które przygotowywały do nawiedzenia relikwii Krzyża, które goszczą w parafii od 7 do 14 maja, kiedy to ks. abp Stanisław Budzik udzieli młodzieży z parafii sakramentu bierzmowania.
Elżbieta Kasprzycka