Obowiązuje zasada dwóch kroków

W szkole aktualnie trwają ostatnie prace wykończeniowe

Nowa Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Berylowej prowadzi elektroniczne zapisy uczniów do klas na wszystkich poziomach, również od klasy drugiej do ósmej. Rodzice mają czas na zgłoszenie dziecka do 24 kwietnia.


– Rodzicie zainteresowani przyjęciem dziecka do klas 2-8 w Szkole Podstawowej nr 58 powinni działać zgodnie z zasadą dwóch kroków: Pierwszy krok – zgłoszenie dziecka drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej szkoły. Drugi krok – po odwołaniu stanu epidemii w Polsce, rodzice powinni zgłosić się osobiście do szkoły w celu podpisania formularza przesłanego drogą elektroniczną (terminy zostaną wskazane na stronie internetowej szkoły) – mówi Marek Błaszczak dyrektor SP nr 58.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci mieszkające w obwodzie szkoły. Rodzice mogą też wskazać grupę klasową, do której chcą, by dołączyło ich dziecko. W tej nowej placówce przewiduje się tworzenie klas w oparciu o grupy dzieci, które wcześniej (w innych szkołach) należały do tych samych klas. Kontakty do szkoły; tel.: kom. 578 155 477 poczta@sp58.lublin.eu

Zapisy trwają od 15 do 24 kwietnia. EK