Obradowali seniorzy

Na kolejnej sesji zebrała się Włodawska Rada Seniorów. Obradom, zwołanym w drugą rocznicę powołania WRS, przysłuchiwali się członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej, z którą seniorzy chcą ściśle współpracować.

W interpelacjach radni zwracali uwagę na zły stan służby zdrowia w mieście, niedostatecznie oświetlone skrzyżowanie ulic Żołnierzy WiN i Korolowskiej, brak podjazdów przy klatkach schodowych oraz potrzebę utworzenia punktu, gdzie będzie można zostawić stare leki. Pytali również, jakie są przewidziane uroczystości związane z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości. Odpowiadając radnym, burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński zapewnił, że oświetlenie u zbiegu ulic Żołnierzy WiN i Korolowskiej zostanie poprawione przy okazji wymiany oświetlenia w mieście, a uwagi dotyczące służby zdrowia zostaną przekazane do starostwa. Podobnie uwagi dotyczące podjazdów przy klatkach schodowych zostaną przekazane spółdzielni mieszkaniowej i wspólnotom mieszkaniowym. Utworzeniem punktu na przeterminowane leki zajmie się z kolei MPGK. W sprawie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości planowane jest spotkanie w starostwie, aby skoordynować te uroczystości w całym powiecie. Do ratusza zgłaszają się stowarzyszenia ze swoimi propozycjami, w których realizacji pomoże miasto. Jak tylko wszystkie zostaną potwierdzone przygotowany zostanie zbiorczy kalendarz wydarzeń rocznicowych w mieście.
Podczas głosowań radni przyjęli m.in. plan pracy WRS w 2018 roku i plan prowadzenia dyżurów. Stwierdzili również wygaśnięcie mandatu radnej Urszuli Długowolskiej, która złożyła rezygnację ze względu na stan zdrowia. Jej miejsce zajęła Jadwiga Świtka, której kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej.
Podczas sesji, na prośbę radnych, burmistrz Wiesław Muszyński przedstawił plany inwestycyjne miasta na najbliższe miesiące. Są to m.in remonty ulic: Sanguszki, Spokojnej, Wokulskiego i Łęckiej oraz budowa ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Sierpińskiego i Mostowej, budowa budynku na Stadionie Miejskim, mieszkań socjalnych oraz wymiana latarni miejskich na tzw. „ledy”. Jak podkreślił burmistrz oszczędności pozwolą na budowę kolejnych latarni m.in. przy ul. Okunińskiej (do granic miasta). Już w kwietniu planowane są z kolei spotkania z mieszkańcami w sprawie przygotowywanych umów na montaż solarów. (a)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here