Obradowali w maseczkach

W sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice odbyła się pierwsza sesja od czasu ogłoszenia pandemii koronawirusa. Decyzja o jej zorganizowaniu podyktowana była koniecznością podjęcia uchwał umożliwiających dalsze działania inwestycyjne. Z uwagi na bezpieczeństwo radnych i urzędników zastosowano wszelkie środki ostrożności – zachowanie obowiązujących odstępów czy ochronne maseczki.

Janusz Pędzisz, wójt gminy Fajsławice, przedstawił radnym aktualny stan funkcjonowania urzędu w sytuacji pandemii koronawirusa i związanych z tym obostrzeń. Poinformował również o dotychczasowej pracy urzędu i wydarzeniach, w których gmina Fajsławice brała udział, m.in. o zorganizowanym w minioną sobotę Fajsławickim Targu, umożliwiającym lokalnym wystawcom sprzedaż swoich produktów.

Przy tej okazji wójt gminy wręczył radnym Annie Kosierb i Annie Wójcik, działającym w gminnych kołach gospodyń wiejskich, pamiątkowe dyplomy, dziękując za udział i zaangażowanie w przygotowanie stoisk z lokalnymi produktami.

– Wójt poinformował też radnych, że złożony w ubiegłym roku przez gminę projekt dotyczący montażu instalacji odnawialnych źródeł energii został zakwalifikowany do dofinansowania – mówi Aleksandra Granat z gminy Fajsławice. Projekt realizowany będzie w 2021 r. Gmina otrzymała także dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych i jeszcze w tym roku wyremontowane zostaną dwie drogi gminne – w Marysinie i w Woli Idzikowskiej.

Podczas nietypowej sesji radni podjęli uchwałę dotyczącą programu ochrony środowiska, nowego wzoru deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zdecydowali też o dofinansowaniu opracowania dokumentacji technicznej związanej z przebudową drogi powiatowej Fajsławice – Ksawerówka. (k)