Obrady druhów

Strażacy-ochotnicy z OSP w Żmudzi na corocznym zebraniu sprawozdawczym jednostki podsumowali swoją działalność w 2022 r.

Zebraniu przewodniczył Jacek Raczkiewicz, prezes OSP Żmudź. Podczas spotkania rozmawiano o udziale druhów w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także licznych szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje oraz akcjach pomocy Ukrainie. Zbigniew Narolski, naczelnik OSP Żmudź, po raz kolejny gratulował druhnom trzeciego, a druhom piątego miejsca w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych.

Po przedstawieniu niezbędnych sprawozdań zarząd jednostki jednogłośnie otrzymał absolutorium za rok 2022. Zaproszeni goście nie szczędzili ciepłych słów pod adresem żmudzkich druhów, a byli to przedstawiciele Urzędu Gminy Żmudź, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Chełmie, Komisariatu Policji w Żmudzi, Rady Gminy Żmudź, Rady Powiatu Chełmskiego. (mo)