Obrady ONZ dla studentów

Symulację obrad ONZ przeprowadzi na KUL 26 kwietnia Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.


Uczestnicy symulacji wystąpią w roli delegatów poszczególnych krajów. W czasie konferencji poruszane są zwykle tematy dotyczące problemów współczesnego świata. W trakcie spotkania delegaci usiłują je rozwiązywać. Finałowym etapem prac jest przygotowanie i przegłosowanie projektów rezolucji.
Wolność słowa, nowoczesne źródła energii w krajach rozwijających się – to tylko niektóre z przykładowych tematów, które zostaną omówione podczas spotkania. Międzynarodowe środowisko studentów, wielokulturowość Lublina i miejsce gwarantują ciekawą debatę. W obradach weźmie udział ok. 150 uczestników. Będą to studenci m.in. z Estonii, Austrii, Cypru, Wielkiej Brytanii, Włoch, Ukrainy, Rosji, Pakistanu i Indii.
Wydarzenie jest adresowane do młodych, ambitnych ludzi, którzy chcą wyzbyć się uprzedzeń i stereotypów. Dodatkowo, wszyscy, którzy będą brali czynny udział w obradach, zostaną zwolnieni z części ustnej egzaminu z języka angielskiego. Uczestnictwo kosztuje 50 zł. Obrady potrwają do 28 kwietnia.
Joanna Niećko