Obywatelskie inwestycje

W 2017 roku, w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krasnystaw, zostanie zrealizowanych siedem inwestycji. Najwięcej głosów oddano na przebudowę i zmianę organizacji ruchu na terenie Zespołu Szkół nr 1.

Znamy wyniki głosowania w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Krasnystaw na 2017 r. W sumie mieszkańcy wypełnili 5211 kart do głosowania, ale ważne były 4802 głosy. Największe poparcie uzyskały poniższe zadania i one zostaną wykonane w przyszłym roku: 1. Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez przebudowę i zmianę organizacji ruchu na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie (507 głosów), 2. Udoskonalenie infrastruktury dworku Starościńskiego wraz z przebudową skarpy przy ul. Konopnickiej (475), 3. Zagospodarowanie starorzecza rzeki Wieprz przy ul. Kościuszki (387), 4. Remont ulicy wjazdowej na cmentarz i osiedle ZOR II (387), 5. Wykonanie dokumentacji technicznej na remont ul. Jana Czuby (366), 6. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ul. Borowej wraz z kalkulacją kosztów budowy (321), 6. Kompleksowa sterylizacja psów i kotów właścicielskich na terenie miasta Krasnystaw (283). (kg)